User Tools

Site Tools


izmjena_prireza_porezu_na_dohodak_grada_splita

Izmjena prireza porezu na dohodak Grada Splita

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Prema odluci o izmjeni odluke o prirezu na porez na dohodak Grada Splita (NN 99/17), na sve oporezive isplate od dana 1. studenoga 2017. godine, prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 15%.

Međutim, poslodavac je ipak obvezan sastaviti godišnji obračun poreza i prireza na dohodak prilikom zadnje isplate plaće u tekućoj godini (za one radnike koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o porezu na dohodak), ali uz primjenu prosječne godišnje stope prireza. Prosječna godišnja stopa prireza u 2017. godini u Splitu iznosi 10,83%.

izmjena_prireza_porezu_na_dohodak_grada_splita.txt · Last modified: 2017/10/25 06:42 by gasparovic