User Tools

Site Tools


izbor_revizora

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Izbor revizora

Reviziji za 2014. podliježu financijska izvješća:

  • velikih poduzetnika (uključuje financijska izvješća prethodno navedenih osoba iz financijskog sektora)
  • srednjih poduzetnika
  • poduzetnika čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštavanje na organizirano tržište vrijednosnih papira
  • poduzetnici kojima je to određeno posebnim propisima
  • svih dioničkih društava
  • komanditnih društava i
  • društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni odnosno konsolidirani ukupan prihod u godini koja prethodi prelazi 30.000.000,00 kn ako obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja ne podliježu na temelju prethodno navedenoga.

Skupština društva (a ne uprava) bira revizora za 2014. U zakonu o reviziji za sada nisu propisana ograničenja koliko godina uzastopno može isti revizor revidirati jedno društvo, osim ako ne nastupe okolnosti iz tkz. “sukoba interesa” i čl. 21.-26. Zakona o reviziji.

Izvor: RRIF 09/2014

izbor_revizora.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)