User Tools

Site Tools


istek_ugovora_o_radu_na_odredeno_vrijeme

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Istek ugovora o radu na određeno vrijeme

rashodi_za_sluz.putovanja.jpg

Zakonom o radu (NN 149/09, 61/11) člankom 10. stavak 5. propisano je da “ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama ovoga Zakona ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena na koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme. Ovdje valja poslodavcima skrenuti pozornost da vode računa o vremenu na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme da im se ne bi dogodilo da rok na koji je ugovor sklopljen prođe, a da radnik nastavi raditi, jer će se u tom slučaju ugovor smatrati kao da je sklopljen na neodređeno vrijeme”.

Ovdje je zapravo riječ o neoborivoj presumpciji da je radnik sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, što je odredba koja ide u smjeru pogodovanja radniku kao slabijoj strani ugovornog odnosa (ugovora o radu) jer je za radnika povoljnije sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Zbog svega navedenog želimo skrenuti pozornost poslodavcima da svakako obavijeste pisanim putem radnika da njegov ugovor istječe s određenim datumom i da to učine u nekom primjerenom vremenu prije nastupa tog dana (preporučujemo barem sedam dana).

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pravni-savjeti-201124.aspx

istek_ugovora_o_radu_na_odredeno_vrijeme.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)