User Tools

Site Tools


ispostavljanje_racuna_kod_donacije-udruga

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Ispostavljanje računa kod donacije-Udruga

U promotivnom broju časopisa Udruga.hr, napisali ste da kod sponzorstva udruga mora ispostaviti račun i to bez obzira je li obveznik PDV-a. Mora li udruga ispostaviti račun kada primi novčanu donaciju?

Odgovor:

Kao što smo u navedenom članku napisali, potrebno je razlikovati sponzorstvo od donacije (darovanja). Sponzorstvo je davanje novca, stvari ili usluga pravnoj ili fizičkoj osobi uz određenu promidžbenu (reklamnu) protuuslugu. Za razliku od sponzorstva, donaciju (darovanje) karakterizira davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade ili protuisporuke dobra ili usluge.

S obzirom da kod primljene donacije udruga ne vrši nikakvu isporuku dobara i usluga davatelju donacije, nije niti obvezna ispostaviti račun.

Izvor:http://www.udruga.hr/n/ispostavljanje-racuna-kod-donacije/

ispostavljanje_racuna_kod_donacije-udruga.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)