User Tools

Site Tools


isplata_place_iz_sredstava_hzz-a_u_svoti_manjoj_od_primljene_potpore

Isplata plaće iz sredstava HZZ-a u svoti manjoj od primljene potpore

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Ako radniku koji na temelju ugovora o radu ili drugih akata ima pravo na plaću manju od iznosa potpore HZZ-a, poslodavac isplati plaću manju od svote primljene potpore, razliku nije obvezan vratiti HZZ-u. Odgovor koji smo dana 7. svibnja 2020. godine dobili od HZZ-a citiramo u cijelosti:

„Poslodavcu se isplaćuje iznos od 3.250,00 kn + iznos za doprinose MO II stup (203,12 kn) za mjesec ožujak odnosno iznos potpore od 4.000,00 kn + iznos za doprinose MO II stup (250,00 kn) za mjesece travanj i svibanj (uz napomenu da se MO II ne isplaćuje poslodavcu nego izravno na HZMO).

Ukoliko je ugovorom o radu ili drugim radno pravnim propisima ugovorena minimalna plaća Zavod preporuča da poslodavac isplati potporu u cijelosti.

Napominjemo kako je u skladu s propisima radnog zakonodavstva, poslodavac u radnom odnosu obvezan za obavljeni rad radniku isplatiti plaću. Iznos plaće utvrđen je ugovorom o radu odnosno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu na koje može upućivati ugovor o radu.

Ukoliko poslodavac radniku isplati plaću sukladno ugovorom o radu ili drugim radno pravnim propisima, a koja je manja od isplaćene potpore, razliku poslodavac nije obavezan vratiti Zavodu.“

https://www.rif.hr/isplata-place-iz-sredstava-hzz-a-u-svoti-manjoj-od-primljene-potpore/

isplata_place_iz_sredstava_hzz-a_u_svoti_manjoj_od_primljene_potpore.txt · Last modified: 2020/05/14 04:00 by gasparovic