User Tools

Site Tools


isplata_placa

Isplata plaća na tekuće račune građana

  • ZABA:
    • Ako broj tekućeg računa počinje sa 32, to je nova konstrukcija broja, i plaća se vrši ovako: Isplata na račun 2360000-1000000013, model 17, poziv na broj je 32xxxxxxxx-50, gdje je 32xxxxxxxx broj tekućeg računa (10 znamenaka, počinje sa 32), i vezna oznaka 16.
    • Ako broj tekućeg računa počinje sa 83 ili 22: Isplata na račun 2360000-1000000013, model 14, poziv na broj je 83xxxxxxxx-50 ili 22xxxxxxxx-50, gdje je 83xxxxxxxx ili 22xxxxxxxx broj tekućeg računa (10 znamenaka, počinje sa 83 ili 22), vezna oznaka 16. (Provjereno 28.08.2008. Dopunjeno 09.09.2008. Tel 0800-0024.)
  • RBA: Isplata može biti (a) direktno na tekući račun zaposlenika, ili (b) na žiro račun banke 2484008-1000000013, poziv na broj je broj tekućeg računa (10 znamenaka, počinje sa 32), model ili 99 ili ostaviti prazno. RBA nema posebnu veznu oznaku ni model po kojem knjiži plaće. Umjesto toga, zaposlenik može donijeti ovjerenu potvrdu poslodavca o redovitim primanjima. (Provjereno 09.09.2008. Tel 062-626262)
  • Erste: Isplata na broj računa banke 2402006-1031262160, model 05, poziv na broj 804025002-32xxxxxxxx, gdje je 32xxxxxxxx tekući broj računa zaposlenika. (Provjereno 09.09.2008. Tel 0800 7890.)
  • Hypo: Isplata na broj računa banke 2500009-1000000013. Poziv na broj je broj tekućeg računa zaposlenika 32xxxxxxxx. (Provjereno 28.9.2009. Tel. 01/603-0000.)
  • PBZ: Isplata na broj tekućeg računa osobe 2340009-32xxxxxxxx. Model 69. Poziv na broj je 40002-OIB tvrtke koja isplaćuje plaću. (Provjereno 10.05.2011. Tel. 0800-365-365.)

Napomena: Isplata plaće se također može vršiti direktno na tekući broj zaposlenika. U tom slučaju je poziv na broj odobrenja nebitan, a polje modela se ne ispunjava (ili se koristi 99). Nedostatak kod ovakve isplate plaća je da banka interno priljev ne knjiži kao redoviti priljev. Banke koriste podatke o evidentiranim redovitim priljevima za odobrenje kredita korisnicima, dopuštena prekoračenja, čekove, itd.

isplata_placa.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)