User Tools

Site Tools


iskoristite_neoporezive_isplate

Iskoristite neoporezive isplate

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Za veći dio primitaka je propisano izvještavanje poreznika na sam dan isplate, pa je nužno ostvariti dobru i usuglašenu suradnju s knjigovođom

Svaki poslodavac, a osobito mali poduzetnik, prigovara činjenici da ga većina isplata i primitaka u naravi koje omogućava zaposlenicima dodatno opterećuje iznosom davanja za doprinose i poreze.

To dodatno opterećenje je na nivou barem polovice neto iznosa kojeg prima radnik, a kod velikih neto iznosa doseže i 70% zbog višeg poreznog razreda. Dakle, ako će radnik dobiti 1.000 kn, državni i općinski ili gradski proračuni će dobiti od 500 do 700 kn, a poslodavac će na dan isplate imati odljev od 1.500 do 1.700 kn.

Na internetu postoji nekoliko online kalkulatora kojima možete i bez knjigovođe izračunati konkretne iznose davanja za određeni neto iznos.

Ipak, na opće veselje, 2019. godine je povećana mogućnost neoporezivih isplata koje poslodavac može isplatiti svojim zaposlenicima. Uočite da se dolje navedeno odnosi na zaposlenike, a ne na vlasnike poduzeća (ukoliko nisu ujedno u zaposlenici) i ne na angažirane studente ili honorarce. Navedeno se također odnosi i na obrtnike za isplate koje vrše sami sebi - s računa obrta na privatni račun, u većini slučajeva.

Kako je ovaj napis namijenjen poduzetnicima kao informacija, navodim najčešće korištene mogućnosti, a za daljnje specifične situacije upućujem svakoga na njegovog knjigovođu, koji će znati uputiti i na niz propisanih detalja.

Hrvatska turistička kartica

O ovoj temi pisano je prošli tjedan vrlo detaljno, pa ovdje samo navodim kako je maksimalni godišnji iznos 2.500 kn.

Prigodna nagrada

Ukupno je za božićnicu, uskrsnicu, regres i ostale moguće prigode dopušteno isplatiti 3.000 kn godišnje.

Dar u naravi

Kupnjom dobara ili darovnog bona poslodavac može zaposlenika darivati do 600 kn godišnje. Ovaj primitak nije predviđen za obrtnike, koji ovo mogu darivati samo svojim zaposlenicima, ali ne i sebi.

Dar djetetu

Zaposlenikovom djetetu moguće je neoporezivo darivati 600 kn godišnje, pod uvjetom da je ono u toj godini nije napunilo više od 15 godina starosti. Isplaćuje se na račun zaposlenika, ne u gotovini.

Stimulacija za rezultate rada

Godišnje se neoporezivo može nagraditi radnika do 5.000 kn, a više od toga isplaćuje se kao i plaća.

Potpora za novorođenče

Ova je potpora prilično izdašna, ali u uvjetima hrvatskog nataliteta ne koristi se prečesto. Radi se o iznosu od 10.000 kn. Pojam novorođenog djeteta je medicinski definiran sa starošću do 28 dana, pa je uputno poslodavcu da odluku o isplati donese u tom roku.

Paušalna naknada za prehranu radnika

Poslodavac koji se odluči za paušalno pokrivanje troškova prehrane zaposlenika, može tako isplatiti 5.000 kn godišnje radniku na njegov račun.

Prehrana na temelju vjerodostojne dokumentacije

Poslodavac može 12.000 kn godišnje potrošiti na prehranu zaposlenika, ukoliko direktno bezgotovinski plaća dobavljačima, pribavlja račune s takve nabave i vodi točnu evidenciju koliko je koji radnik konzumirao, te o tom iznosu izvještava poreznike svaki mjesec. Paušalna naknada i ova se međusobno isključuju u istoj godini.

Voda i topli i hladni napici

Riječ je o napicima koje radnici konzumiraju u radno vrijeme te mogu poslodavcu biti priznati trošak poslovanja. Vrijednost nije ograničena propisom. Ovo se, naravno, ne isplaćuje radnicima, već se radi o dopuštenoj nabavi poslodavca.

Naknada troškova smještaja radnika

Poslodavac može na teret poduzetništva podmirivati troškove smještaja svojih djelatnika bez ograničenja vrijednosti, uz vjerodostojnu dokumentaciju.

Naknade troškova vrtića djece zaposlenika

Stvarni troškovi redovnih vrtićkih programa mogu teretiti poduzetništvo, a isplaćuje se ili nadoknada radniku na račun ili se direktno plaća vrtiću.

Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje radnika

Dopušteno je poslodavcima pod uvjetom da oni sklapaju police s osiguravateljima, do 2.500 kn godišnje.

Otpremnine i jubilarne nagrade

Propisani su maksimalni iznosi neoporezivih isplata, ovisno o razlogu isplate i godinama staža pa proučite ovisno o konkretnoj situaciji.

Dnevnice, terenski rad, upotreba osobnih automobila

Dnevnica i dnevnica za rad na terenu su maksimalno 200 kn za tuzemstvo, a naknada za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe je 2 kn po prijeđenom kilometru.

Važne napomene:

Za sve su isplate strogo postavljena pravila, koja ovdje ne prikazujemo zbog opsežnosti. Iznosi su većinom propisani u godišnjem iznosu po osobi zaposlenika od svih poslodavaca u određenoj godini. To znači da poslodavac mora jako paziti kod svih zaposlenika koji su mu stigli tijekom godine ili koji istovremeno rade kod više poslodavaca. Za sve za što se ispostavi da je previše isplaćeno, bit će potrebno unatrag obračunavati plaće, zaduživati doprinose i poreze i kamate na zakašnjelo plaćanje.

Također, za veći dio primitaka je propisano izvještavanje poreznika na sam dan isplate, pa je nužno ostvariti dobru i usuglašenu suradnju s knjigovođom.

Želim vam da puno zaradite i da uspjeh podijelite s radnicima na ovdje prikazane načine. Ako ništa drugo, darujte sami sebe kao poduzetnika-zaposlenika i time ujedno smanjite poreznu obvezu - veći trošak znači manju dobit.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/iskoristite-neoporezive-isplate/13431 <https://burza.com.hr/portal/iskoristite-neoporezive-isplate/13431>

iskoristite_neoporezive_isplate.txt · Last modified: 2020/08/28 05:53 by gasparovic