User Tools

Site Tools


inventure_i_inventurni_manjkovi_sa_poreznog_stajalista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
inventure_i_inventurni_manjkovi_sa_poreznog_stajalista [2021/01/20 07:32]
gasparovic
inventure_i_inventurni_manjkovi_sa_poreznog_stajalista [2021/02/03 07:54] (current)
gasparovic
Line 39: Line 39:
 Postupak inventure Postupak inventure
  
-    ​Krajem svake godine Uprava društva donosi Odluku o redovnom godišnjem popisu na dan 31.12. i osnivanju povjerenstva za popis. Obveza je povjerenstva popisati imovinu i obveze sa stanjem na dan 31.12. Odluka o popisu treba sadržavati:​ mjesta popisa, zadatke članova povjerenstva,​ te rok za dostavu izvještaja Središnjem povjerenstvu. +Krajem svake godine Uprava društva donosi Odluku o redovnom godišnjem popisu na dan 31.12. i osnivanju povjerenstva za popis. Obveza je povjerenstva popisati imovinu i obveze sa stanjem na dan 31.12. Odluka o popisu treba sadržavati:​ mjesta popisa, zadatke članova povjerenstva,​ te rok za dostavu izvještaja Središnjem povjerenstvu. 
-    Sudionicima popisa treba uručiti u pisanom obliku naputak za popis. Pri popisu se koriste popisni listići i popisne liste koje se sastavljaju zasebno po popisnim mjestima. + 
-    Plan popisa sastavlja Središnje povjerenstvo na čelu s predsjednikom. Planom trebaju biti utvrđeni rokovi pripremnih radnji, te redoslijed popisa kako po vrstama imovine, tako i po pojedinim skladištima,​ odnosno pogonima. Planom popisa se utvrđuje i dan do kojeg pojedina povjerenstva moraju dostaviti svoje izvještaje Središnjem povjerenstvu,​ odnosno, do kojeg datuma Središnje povjerenstvo svoj Elaborat o popisu mora dostaviti Upravi društva. Planom treba također definirati rok do kada Uprava društva mora donijeti odluku o utvrđenim viškovima i manjkovima, te otpisima.+Sudionicima popisa treba uručiti u pisanom obliku naputak za popis. Pri popisu se koriste popisni listići i popisne liste koje se sastavljaju zasebno po popisnim mjestima. 
 + 
 +Plan popisa sastavlja Središnje povjerenstvo na čelu s predsjednikom. Planom trebaju biti utvrđeni rokovi pripremnih radnji, te redoslijed popisa kako po vrstama imovine, tako i po pojedinim skladištima,​ odnosno pogonima. Planom popisa se utvrđuje i dan do kojeg pojedina povjerenstva moraju dostaviti svoje izvještaje Središnjem povjerenstvu,​ odnosno, do kojeg datuma Središnje povjerenstvo svoj Elaborat o popisu mora dostaviti Upravi društva. Planom treba također definirati rok do kada Uprava društva mora donijeti odluku o utvrđenim viškovima i manjkovima, te otpisima.
  
 Kod manjih poduzetnika nije potrebno provoditi cijeli postupak već je dovoljno napraviti i popuniti popisne liste i zapisnike o inventurnim razlikama. Za utvrđene manjkove treba donijeti odluku o terećenju odgovorne osobe ili odluku o terećenju poduzetnika (društva). Inventurne liste trebaju biti potpisane od strane inventurne komisije. Kod manjih poduzetnika nije potrebno provoditi cijeli postupak već je dovoljno napraviti i popuniti popisne liste i zapisnike o inventurnim razlikama. Za utvrđene manjkove treba donijeti odluku o terećenju odgovorne osobe ili odluku o terećenju poduzetnika (društva). Inventurne liste trebaju biti potpisane od strane inventurne komisije.
inventure_i_inventurni_manjkovi_sa_poreznog_stajalista.txt · Last modified: 2021/02/03 07:54 by gasparovic