User Tools

Site Tools


inventura_2017

INVENTURA 2017.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Bliži se vrijeme godišnjeg popisa imovine i obveza (nadalje: inventura), koja je iznimno značajna za financijski izvještaj i društvo u cijelini. Inventura je zakonski obvezna, stoga kako bi ova zakonska obveza prošla što bezbolnije, u nastavku donosimo nekoliko podsjetnika.

Bitne radnje su:

  • Odrediti obavljanje inventure

To znači da uprava određuje gdje, kada i tko će raditi inventurni popis, te do kada će se prezentirati rezultati s eventualnim razlikama.

  • Donijeti odluku o inventuri (tj. godišnjem popisu imovine i obveza)

O prethodno navedenom potrebno je donijeti Odluku koju donosi uprava društva u relativno slobodnoj formi.

Obaviti inventurni popis

To znači da je potrebno provjeriti popis dugotrajne i kratkotrajne imovine, stanje potraživanja i obveza, te popisati sve zalihe.

  • Sastaviti izvješće o obavljenom popisu

Nakon što je popis obavljen, o istom treba napraviti izvješće. Ako postoje razlike, potrebno je napraviti objašnjenje, te dati prijedlog za evidentiranje u računovodstvu.

  • Odlučivanje o eventualnim razlikama

Ukoliko razlika bude, uprava je ta koja će odlučiti kako postupiti s inventurnim razlikama, a takve odluke su temelj za računovodstvenu provedbu, a posljedično i porezni tretman.

  • Računovodstveno evidentiranje

Nakon provedenog postupka inventure, potrebno je napraviti odgovarajuće obračune odnosno knjiženja u računovodstvu.

Pored navedenih radnji, najčešća popratna tema inventure su inventurne razlike u smislu manjkova ili viškova, a važno je reći da je potrebno dobro paziti kako iste, između ostalog, tretirati.

Primjerice možemo spomenuti PDV tretman - jer neki manjkovi, kao što su rastep, kalo, kvar i lom do iznosa određenih Odlukama HOK-a i HGK ne podliježu oporezivanju PDV-om, dok primjerice, rastep, kalo, kvar i lom iznad iznosa određenih u Odlukama HOK-a i HGK podliježe PDV-om.

Također, postavlja se pitanje što je s viškovima, ukoliko se utvrde. Naime, višak se često događa zbog određenih propusta, zamjene šifre artikla ili slično. Bitno je reći da se pri utvrđivanju viška ne obračunava PDV. Porezna obveza nastaje tek kada se takva npr. roba, proda kupcu.

Također, ako bi se utvrdili istodobno i viškovi i manjkovi, ne smije se vršiti međusobno prebijanje, nego je potrebno stanja iskazati odvojeno, a ako se radi o međusobno razmjenjivim zalihama, tada je iznimno moguće izvršiti međusobno prebijanje uz eventualno određene dodatne radnje.

Zaključno, još jednom podsjećamo da obavite godišnju inventuru kada za to dođe vrijeme, te da vodite računa o svim poreznim i računovodstvenim aspektima odluka koje proizlaze iz inventure.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/33/inventura-2017-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4pZa1w0vGwFi/?serp=1

inventura_2017.txt · Last modified: 2017/11/24 01:03 by gasparovic