User Tools

Site Tools


imati_istovremeno_obrt_i_poduzece

Imati istovremeno obrt i poduzeće ?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Ono što najčešće motivira poduzetnike da posluju kroz dva poslovna oblika je ostanak ispod limita za sustav PDV-a, koji je 300.000 kn i koji se, naravno, odnosi na svaki poslovni subjekt

Postavili ste pitanje da li možete istovremeno imati obrt i poduzeće, što je situacija koju sam više puta prošla sa našim klijentima.

S jedne strane se porezni propisi stalno mijenjaju, a s druge poduzetnici nalaze poslovne razloge da posluju kroz dva organizacijska oblika.

S obzirom da je poslovanje kroz obrt vezano uz samu fizičku osobu obrtnika, a da je poduzeće samostalna pravna osoba, registriranje ta dva poslovna oblika je bez problema moguće.

Ako već imate poduzeće, slobodno možete registrirati obavljanje obrtničke djelatnosti, jednako kao što obrtnik može osnovati novo poduzeće.

Prilikom registriranja u oba slučaja nećete imati niti više niti manje uvjeta ili obaveza od ostalih koji krenu u osnivanje. Izjava o nepostojanju poreznog duga koju daje osnivač poduzeća odnosi se na sve njegove dugove, što znači i na eventualne dugove obrta i drugih poduzeća kojima je možda osnivač. Kod registriranja obrta takve se izjave ne daju.

U ovoj rubrici ima više tekstova koji detaljno opisuju razliku u poslovanju kroz oba ova oblika i sve detalje o postupcima otvaranja, pa možete doznati sve detalje.

Ono što najčešće motivira poduzetnike da posluju kroz dva poslovna oblika je ostanak ispod limita za sustav PDV-a, koji je 300.000 kn i koji se, naravno, odnosi na svaki poslovni subjekt.

Što se tiče plaćanja doprinosa, oni se za osnivača ne plaćaju. Obveza plaćanja postoji za direktore i to u slučaju da nisu negdje zaposleni. Ako je, dakle, direktor obrtnik - ne mora se zaposliti u poduzeću niti će se na njega primijeniti obveza da sam plaća doprinose na osnovicu prosječne plaće. On će plaćati doprinose kao obrtnik.

S druge strane, ako je obrtnik zaposlen (u svom ili tuđem poduzeću), tada ne plaća mjesečne iznose za doprinose, već ih plaća po isteku godine.

U praksi viđam razne situacije jer nikada ne smije novac biti jedini razlog za donošenje odluke. Neki klijenti odabiru plaćati doprinose kao obrtnici, a neki baš žele biti zaposleni u poduzeću.

Oporezivanje oba poslovna subjekta obavlja se odvojeno. Obrt može biti i paušalno oporezovan, sukladno propisima koji to detaljno reguliraju.

Eventualni dugovi obrta, mogu opteretiti obrtnika kao zaposlenika u poduzeću, a ne i poduzeće direktno, osim u slučaju kada ono to izričito prihvati. Eventualni dugovi poduzeća ne mogu opteretiti obrtnika.

Međusobno poslovanje ova dva subjekta je moguće, ali moja je preporuka da o tome dobro promislite u svakoj konkretnoj situaciji. Ako je jedan subjekt primjerice neki oblik trgovine, onda je većina situacija u kojima je došlo do stvarnog prijenosa robe iz jednih ruku u druge legitimni način poslovanja.

Međutim, kada se radi o uslugama, ne bih preporučila da si ova dva subjekta međusobno rade isporuke, osobito ako je osnivač/obrtnik jedina osoba u oba subjekta. Ako takva informacija dođe do poreznika, sigurna sam da će sve dobro proučiti i postoji vjerojatnost da će zaključiti da se radi o poreznoj malverzaciji.

Svakako je preporučljivije da svaki subjekt ugovara poslove direktno s kupcima, te da temeljem ugovora i stvarne isporuke usluga vrši fakturiranje iz svakog subjekta za ono što je taj isporučio.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/imati-istovremeno-obrt-i-poduzece-/12534

imati_istovremeno_obrt_i_poduzece.txt · Last modified: 2018/09/26 04:37 by gasparovic