User Tools

Site Tools


imate_dobit_iz_poslovanja_a_ne_mozete_platiti_obveze_-_otkupna_kompenzacija

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Imate dobit iz poslovanja, a ne možete platiti obveze? - Otkupna kompenzacija

62763ebd0b3dc27861f16d2cfc9a7442.jpg

Otkupna kompenzacija

Prijeboj ili kompenzacija je jedan od načina prestanka obveza, pod uvjetom da su osobe istovremeno strane dvaju ili više međusobnih obveznih odnosa s time da se svaka od njih u nekim od tih odnosa pojavljuje kao vjerovnik, a u drugima kao dužnik. Vjerovnik i dužnik kroz međusobno obračunavanje, odnosno prebijanje, potraživanja koje dužnik ima prema vjerovniku s onim potraživanjem kojeg vjerovnik ima prema dužniku zatvaraju međusobni obvezni odnos.

Kao što vidimo u ovom načinu nema mogućnosti pribavljanja novca, već samo podmirenja određenih obveza.

Međutim, do novca potrebnog za likvidnost može se doći kroz otkupnu kompenzaciju.

Proces otkupne kompenzacije započinje tako da faktoring društva, odnosno društva koja se bave otkupom potraživanja, zaprime upit klijenta koji želi naplatiti svoje dospjela potraživanja. Na njegov zahtjev oni slažu kompenzacijski krug, što znači da klijentov kupac (dužnik) ustupa faktoring društvu potraživanja od svoga kupca i na taj način se slaže kompenzacijski krug koji se sastoji od nekoliko sudionika (klijent potražuje od dužnika, a dužnik od svog kupca). Kada je kompenzacijski krug dovršen primjerak otkupne kompenzacije šalje se svim sudionicima. Svi sudionici potpisom i ovjerom ponovno potvrđuju svoje obveze, bilo putem faksa ili poštom, i pomoću toga pokrenutog kompenzacijskog lanca faktoring društva naplaćuje potraživanje.

Ovisno o kojem faktoring društvu se radi, ovaj proces se može razlikovati u određenim detaljima poput trenutka isplate, načina zahtijevanja ovjere i slično. Naplaćeni iznos je nakraju umanjen za proviziju faktoring društva.

Primjer kompenzacijskog kruga

Prvi korak – plave strelice, Prvotno, Vjerovnik A ima potraživanje od B, a B ima potraživanje od svog kupca C, Drugi korak – crvene strelice

http://www.profitiraj.hr/novosti/imate-dobit-iz-poslovanja-a-ne-mozete-platiti-obveze-tu-je-otkupna-kompenzacija-infografika/

U drugom koraku, Vjerovnik (A) ustupa potraživanje prema B faktor kući, a B također ustupa potraživanje prema C faktor kući.

Treći korak – ljubičaste strelice

Nakon prva dva koraka, imamo situaciju gdje A potražuje od faktoring kuće, B potražuje i u istom vrijeme duguje faktoring kući, a C duguje faktoring kući.

Tada, faktoring kuća isplaćuje sredstva Vjerovniku A, kompenzira potraživanje i obvezu s dužnikom B i naplaćuje potraživanje od dužnika C.

Faktoring ili otkup potraživanja

Faktoring je specifična financijska transakcija koja se temelji na prodaji potraživanja tj. neosigurane u pravilu kratkoročne imovine. Financiranje na bazi fakture znači da se avansno tj. prije dospijeća isplaćuje veći iznos ili cijeli iznos fakture (70%-100%), umanjen za iznos kamate i naknade (ili samo naknade, a kamata se obračuna i naplati po naplati fakture). Nakon što faktura bude u cijelosti naplaćena od dužnika, faktoring društvo isplaćuje klijentu preostali iznos fakture, umanjen za iznos kamate (ukoliko nije kamata već obračunata i naplaćena kod isplate avansa) te za eventualne naknadne troškove.

Ostale metode za pribavljanje novca

Forfeiting

Forfeting je instrument financiranja vanjske trgovine na srednji i dugi rok putem prenosivih instrumenata (mjenice, dokumentarni akreditivi, garancije). Forfeiting je otkup dužničkih instrumenata i potraživanja – bez prava regresa. Potraživanja koja se otkupljuju moraju biti neopoziva, bezuvjetna i prenosiva. Otkupitelj potraživanja (forfeiter) otkupljuje potraživanja u 100%-tnom iznosu, umanjena za diskont i ugovorenu naknadu.

Eskont mjenica

Ukoliko posjedujete mjenice koje ste dobili od svojih kupaca možete pribaviti novčana sredstva tako da ih eskontirate. Drugim riječima, umjesto da čekate dospijeće mjenice istu možete prodati društvima koje vrše otkup i dobiti sredstva odmah, umanjena za trošak eskonta.

Zaključak

S obzirom na trenutne uvjete u hrvatskom gospodarstvu nije čudno da raste popularnost uporabe navedenih instrumenata pribavljanja novaca, odnosno povećanja likvidnosti. U situacijama kad vlada nelikvidnost i teško se dobivaju krediti, nerijetko predstavljaju jedini izlaz za podmirenje obveza.

Izvor:http://www.profitiraj.hr/novosti/imate-dobit-iz-poslovanja-a-ne-mozete-platiti-obveze-tu-je-otkupna-kompenzacija-infografika/

imate_dobit_iz_poslovanja_a_ne_mozete_platiti_obveze_-_otkupna_kompenzacija.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)