ima_li_stranac_iz_austrije_koji_nije_ozenjen_i_nema_djece_osnove_za_isplatu_neoporezive_naknade_za_odvojeni_zivot

Ima li stranac iz Austrije koji nije oženjen i nema djece osnove za isplatu neoporezive naknade za odvojeni život?

Pravo na naknadu za odvojeni život predstavlja jedno od materijalnih prava radnika koje se utvrđuje u okviru akata iz područja radnog odnosa, primjerice ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom i slično.

Zakonskim propisima su također propisani neoporezivi iznosi i uvjeti za mogućnost isplate takve naknade. Radnik ima pravo na naknadu za odvojeni život samo ukoliko je isto pravo utvrđeno jednim od prethodno navedenih akata i uz ispunjenje uvjeta koji su utvrđeni takvim aktima.

Naknada za odvojeni život može se neoporezivo isplatiti za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ukoliko je mjesto rada različito od prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika. Naknada za odvojeni život može se neoporezivo isplatiti do iznosa 1600 kuna mjesečno.

Svrha ove naknade je da poslodavac može radnicima nadoknaditi povećane životne troškove koji mu objektivno mogu nastati zbog činjenice da zbog potrebe i u interesu poslodavca radi i boravi u mjestu sjedišta poslodavca, a isto mjesto je različito od prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika kao i njegove obitelji.

Tako ista naknada služi za pokriće uvećanih troškova stanovanja, prehrane, lokalnog prijevoza i drugih troškova života.Uobičajeno se ova naknada odnosi na slučaj odvojenog života od uže obitelji kojom se među ostalima razumijevaju bračni drug i djeca koji su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik, pa tako iz navedenog proizlazi da u ovom slučaju prema poreznim propisima nisu zadovoljeni uvjeti za neoporezivu isplatu.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-170851.aspx

ima_li_stranac_iz_austrije_koji_nije_ozenjen_i_nema_djece_osnove_za_isplatu_neoporezive_naknade_za_odvojeni_zivot.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)