User Tools

Site Tools


hzz-_za_nezaposlene_-_tko_se_ne_moze_prijaviti_na_hzz_kao_nezaposlena_osoba

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

HZZ- TKO SE NE MOŽE PRIJAVITI NA HZZ KAO NEZAPOSLENA OSOBA?

nezaposlenost.jpg

TKO SE NE MOŽE PRIJAVITI NA HZZ KAO NEZAPOSLENA OSOBA?

Ukoliko:

  • ostvarujete mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u predhodnoj kalendarskoj godini,
  • imate registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno imate više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
  • ste predsjednik ili član uprave društva,
  • imate registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
  • ste osigurani kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju
  • ste zaposleni po posebnim propisima,
  • ste korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu na temelju profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
  • ispunjavate uvjete za starosnu mirovinu
  • ste redovni učenik/ca ili student/ica

Izvor: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=3837

hzz-_za_nezaposlene_-_tko_se_ne_moze_prijaviti_na_hzz_kao_nezaposlena_osoba.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)