User Tools

Site Tools


honorari_djelo_autorsko_djelo_i_umjetnicko_djelo

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Honorari – djelo, autorsko djelo i umjetničko djelo

U situacijama kada poduzetnici angažiraju vanjske suradnike da za njih obave određeno djelo, a da istovremeno nisu zaposlenici tog poduzetnika, naknada se obračunava i isplaćuje kao honorar, tj. drugi dohodak. Na često pitanje što je to ‘prvi’, a što ‘drugi’ dohodak, kolokvijalno prvi je plaća (nesamostalni rad), dok sve što je samostalni rad / djelo je drugi dohodak.

Bitna razlika između honorara (drugog dohotka) i rada, jest ta da honorarac samostalno treba obaviti određeno djelo, te da to ne bi smjelo imati karakter trajnog rada. Ukoliko se kontinuirano angažira honorarca tada se to može okarakterizirati kao rad, te se ne bi mogao obračunavati ugovor o djelu. Primjerice, ako netko svaki dan dolazi u računovodstveni ured i obavlja knjiženja dokumentacije u prostoru poduzetnika s njegovim sredstvima i to trajno obavlja, tada bi se moglo posumnjati da se ipak radi o radu, a ne o djelu.

Primjer za djelo bi bio da računovodstveni ured angažira za vrijeme izrade godišnjih financijskih izvještaja određenu osobu koja će samostalno temeljem analitičkih evidencija sastaviti poreznu prijavu i sve ostale prateće izvještaje. Taj odnos ima karakter djela jer je rezultat ugovora djelo (financijski izvještaji), te se navedeno obavlja samostalno i u rasporedu kako odgovara toj osobi koja priprema djelo, a u zadanom roku. Primjećujete li razliku?

U pravilu se na ugovor o djelu mogu ugovori sljedeće aktivnosti: djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka, članova nadzornih odbora, skupština, povjerenstava i slično.

S druge pak strane postoje tzv. autorski honorari, koji se isplaćuju za autorska djela sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim djelatnostima. Autorska djela su originalna, duhovna (intelektualna) ostvarenja iz književnog, umjetničkog i znanstvenog područja, koje ima individualni karakter i koje je na neki način izraženo.

Autorska djela su osobito: jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi), glazbena djela, s riječima ili bez riječi, dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i pantomimska djela, djela likovnih umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), te ostala djela likovnih umjetnosti, djela arhitekture, djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnom fotografskom, audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju), kartografska djela, prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi, skice, tablice i dr.

Primjerice, poduzetnik angažira određenog IT stručnjaka da složi računalni program za izradu godišnjih financijskih izvještaja. U prethodnom primjeru kada poduzetnik angažira osobu za izradu godišnjih financijskih izvještaja nikako se ne može raditi o originalnom autorskom djelu, jer su godišnji financijski izvještaji propisani zakonom i nemaju nikakvu slobodu kojom bi osoba koja ih izrađuje dala svoju originalnost :). Izrada pak računalnog programa zahtjeva određenu autonomiju i predstavlja originalan program stoga bi se mogla okarakterizirati kao autorsko djelo.

Za taj isti računalni program, poduzetnik angažira osobu koja će složiti ime i logotip. Osoba dostavlja i potvrdu nadležne udruge ili agencije (na pr. Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika) iz koje se vidi da profesionalno obavlja samostalnu umjetničku djelatnost.

A koliko to sve košta u poreznom smislu i u smislu doprinosa?

Najskuplja varijanta je zapravo ugovor o djelu, jer za 100 Kn neto honorara potrebno je još 103,90 Kn za poreze i doprinose (!) osim ako je osoba umirovljenik, tada je potrebno dodatnih 41,84 Kn za poreze (doprinosi se od 2009.g. ne obračunavaju za umirovljenike u primjeru honorara).

Ukoliko se pak radi o autorskom djelu, tada je za 100 kn neto honorara potrebno angažirati 26,02 Kn za poreze (doprinosi se ne obračunavaju za autorsko djelo).

Za umjetnička djela je za 100 kn neto honorara potrebno angažirati dodatnih 15,31 Kn za poreze (također se ne obračunavaju doprinosi za autorsko djelo).

Pripremili smo za vas model (Excel datoteka) u kojem si samostalno možete izračunati visinu honorara (pazite samo model nije zaštićen stoga nemojte ‘pregaziti’ formule :) ), a u nastavku pročitajte više.

U modelu popunjavate samo žuta polja. Upisom riječi DA ili NE određujete da li je vaša osoba honorarac ‘umirovljenik’, te da li se radi o ‘autorskom’ djelu. U bruto iznos unesite bruto iznos iz ugovora o djelu, te stopu prireza. Ukoliko se radi o umjetničkom djelu (osoba vam treba dostaviti prethodno spomenutu potvrdu da je samostalni umjetnik), tada trebate odabrati DA kod polja umjetnik ali i kod polja autorski stavite oznaku DA, jer se za samostalne umjetnike pribrajaju obje porezne olakšice.

Ne zaboravite da kod obračuna ugovora o djelu i isplate na isti je dan isplate potrebno i predati JOPPD obrazac u poreznu upravu. Također treba napomenuti da se honorari uvijek isplaćuju na žiro-račun (-31xxxx), za razliku od plaće koja se isplaćuje na tekući račun (-32xxxx).

Izvor:http://www.pokreniposao.hr/honorari-djelo-autorsko-djelo-i-umjetnicko-djelo/

honorari_djelo_autorsko_djelo_i_umjetnicko_djelo.txt · Last modified: 2014/10/30 05:02 by gasparovic