User Tools

Site Tools


hgk_naplacuje_cuvanje_poslovnih_knjiga_likvidiranih_drustava

HGK naplaćuje čuvanje poslovnih knjiga likvidiranih društava

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Hrvatska gospodarska komora (HGK) zadužena je za čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije firmi koje se brišu iz sudskog registra. Dokumentaciju će im predati likvidatori društva (čl.127 stavka 2 Zakona o trgovačkim društvima), a naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegovog brisanja iz sudskog registra, platit će društvo prije brisanja. Mjesečna naknadna iznosi 20 kuna po dužnom metru. Za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije koja se čuva trajno plaća se naknada za razdoblje od 10 godina. HGK je dužna zaprimljene isprave čuvati i postupati s njima u skladu s pravilima kojima se uređuje postupanje s arhivskim gradivom i arhivama.

Izvor: http://www.uhyincroatia.com/wp-content/uploads/2020/02/UHY-bilten-2020-02.pdf

hgk_naplacuje_cuvanje_poslovnih_knjiga_likvidiranih_drustava.txt · Last modified: 2020/02/28 06:29 by gasparovic