User Tools

Site Tools


godisnji_popis_inventura_imovine_i_obveza

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza

  • Obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza sa stanjem na 31. prosinca poslovne godine zakonska je obveza
  • Popis se može obaviti kao redovit popis, izvanredan popis i kontinuiran popis. S obzirom na obuhvat popisa, razlikuju se djelomičan i potpun popis.
  • Predmet popisa je sva imovina i obveze trgovačkog društva.
  • Nakon provedenog popisa popisno je povjerenstvo obvezno izraditi elaborat o obavljenom popisu, odnosno izvijestiti o utvrđenim popisnim razlikama, te dati prijedloge za njihovo evidentiranje u knjigovodstvu.
  • Uprava društva na temelju elaborata o provedenom popisu odlučuje o postupanju s popisnim razlikama te o evidentiranju popisnih razlika, vrijednosnih usklađenja itd.
godisnji_popis_inventura_imovine_i_obveza.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)