User Tools

Site Tools


godisnji_obracun_poreza_na_dohodak

Godišnji obračun poreza na dohodak

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16) svi poslodavci dužni su sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada tijekom prosinca, a najkasnije do 31. prosinca 2017. Poslodavac je dužan sastaviti godišnji obračun za radnike koji su tijekom cijele godine bili u radnom odnosu kod istog poslodavca (od 1. siječnja do 31. prosinca) i koji kroz porezno razdoblje nisu mijenjali uobičajeno prebivalište/boravište između općina i gradova, ali:

  • kroz porezno razdoblje nisu imali redovite isplate plaća,
  • nisu u potpunosti iskoristili osobni odbitak te
  • je porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem/manjem iznosu.

Poslodavci su dužni i za radnike koji su kroz porezno razdoblje koristili pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust, sastaviti godišnji obračun, osim ako je to pravo korišteno svih 12 mjeseci poreznog razdoblja.

Napominjemo da poslodavci za radnike koji su tijekom cijele godine radili kod istog poslodavca bez promjene prebivališta/boravišta, ali je u općini/gradu prebivališta/boravišta radnika došlo do promjene prireza, moraju sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i za takve radnike i to primjenom prosječne godišnje stope prireza. Budući da se u Gradu Splitu do 31. listopada 2017. primjenjivala stopa prireza od 10%, a od 1. studenog 2017. se povećala na 15%, kod godišnjeg obračuna poreza na dohodak koristit će se prosječna stopa prireza od 10,83%.

Odredbe Zakona o porezu na dohodak, koje su vrijedile do kraja 2016. godine, propisivale su poslodavcima da promjene nastale u svezi osobnog odbitka koje nisu bile poznate prilikom isplate plaće, već u sljedećim isplatama radniku vrate više uplaćeni porez ili da manje uplaćeni porez obustave od plaće. Međutim, prema Zakonu o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve promjene koje su nastale po osnovi osobnog odbitka tijekom poreznog razdoblja, a koje poslodavcu nisu bile poznate u trenutku isplate plaće, primjenjuju se pri sljedećim isplatama plaća.

Temeljem navedenog, poslodavci više ne mogu dobrovoljno sastavljati obračun poreza na dohodak, nego se sva neiskorištena prava radnika nastala promjenama u osobnom odbitku radnika tijekom godine priznaju sastavljanjem godišnjeg obračuna poreza na dohodak uzimajući u obzir isključivo kad je promjena koja je nastala upisana u poreznu karticu. Neiskorištena prava osobnih odbitaka, koji nisu upisani ili nisu pravovremeno upisani na poreznoj kartici, radnici mogu zatražiti podnošenjem ZPP-DOH obrasca (Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak). ZPP-DOH obrazac podnosi se najkasnije do 28. veljače 2018. godine na Poreznu Upravu.

Izvor: http://www.uhyincroatia.com/uploads/publications/NOVOSTI%2011%20-%202017.pdf

godisnji_obracun_poreza_na_dohodak.txt · Last modified: 2017/11/23 07:52 by gasparovic