User Tools

Site Tools


godisnja_porezna_prijava_iznajmljivaca_soba

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Godišnja porezna prijava iznajmljivača soba

najam_soba.jpg

Građani koji iznajmljuju gostima sobe, apartmane i kuće za odmor i koji plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, ne mogu po toj osnovi podnijeti godišnju poreznu prijavu, jer se utvrđeni porez smatra konačno plaćenom poreznom obvezom, sukladno čl. 4.st. 5. Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja, ali pod uvjetom da nisu obvezni podnijeti prijavu po osnovi ostalih izvora dohodaka za koje se godišnja porezna prijava mora obvezno podnijeti.

Međutim, porezni obveznici koji se bave iznajmljivanjem, mogu dobrovoljno podnijeti godišnju poreznu prijavu po osnovi ostalih izvora dohodaka, a radi ostvarivanja prava na neiskorištene osobne odbitke odnosno korištenja prava na godišnje izravnanje porezne osnovice.

Porezni obveznici koji dobrovoljno podnose godišnju poreznu prijavu, obvezni su u prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju prema svim izvorima, osim paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji se smatra konačnim oporezivanjem.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/godisnja-porezna-prijava-iznajmljivaca-soba-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4lPIXXwPXVdt/

godisnja_porezna_prijava_iznajmljivaca_soba.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)