User Tools

Site Tools


fiskalizacija_u_prometu_gotovinom_24.10.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Fiskalizacija u prometu gotovinom

4ymalhdh.jpg

Vjerojatno ste već nešto načuli ili pročitali da država planira uvesti fiskalne kase kod poduzetnika koji posluju s gotovinom. Krajem srpnja je Saboru upućen Prijedlog Zakona o fiskalizaciji koji bi trebao stupiti na snagu s 01.01.2013.g. Posljedica je to relativno malih iznosa prijavljenih prometa i zarade od poslovanja, koja prema analizama za 2010.g. u ugostiteljstvu iznosi 100 kn dnevno (mjesečni dohodak od 3.000 kn), a u trgovini 85 kn dnevno (mjesečni dohodak 2.550 kn). Pošto se iz dohotka još plaća porez na dohodak i prirez, proizlazi da ti poduzetnici rade za minimalac. S obzirom na tešku situaciju, promjene zakona u vezi pušenja i opsadu trgovačkim centrima, vjerojatno tek pojedini mali poduzetnici ostvaruju veliku zaradu ali očito i manje „utaje“ prometa tj. poreza u cijelosti predstavljaju znatan dio kolača. Kako narod kaže: „Kamen po kamen, palača…“. Tako ćemo dobiti palaču…

Tko će biti fiskaliziran?

Zakon o fiskalizaciji, koji će regulirati proces fiskalizacije, obuhvaćati će i pravne i fizičke osobe, bez obzira da li su obveznici poreza na dohodak ili na dobit. Glavni kriterij biti će da su obveznici izdavanja računa, te da izdaju gotovinske račune, a to su prije svega:

- poduzetnici-obveznici PDV-a (čl. 15. Zakona o PDV-u) i

- fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i vode poslovne knjige (obrti i djelatnosti izjednačene s obrtom – Zakon o porez na dohodak, čl. 23.).

Proizlazi iz Prijedloga Zakona, da će fiskalizacijom biti obuhvaćen znatan broj poduzetnika. Naplata putem kreditnih kartica također potpada pod ovaj zakon.

Tko neće biti fiskaliziran?

Prema postojećem prijedlogu Zakona o fiskalizaciji, neće biti obveznici fiskalizacije oni koji obavljaju slijedeće djelatnosti:

1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,

2. prodaja ulaznica,

3. prodaja na tržnicama,

4. prodaja novina i dnevnog tiska,

5. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

6. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,

7. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,

8. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,

9. pružanje bankarskih usluga, te

10. ostvarene promete evidentirane putem mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, telefon i slično) od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba. Kada počinje primjena Zakona?

Od 01.01.2013.g. počinje primjena Zakona za:

- velike i srednje poduzetnike, te

- za ostale poduzetnike koji se bave djelatnostima Pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I prema NKD 2007).

Od 01.04.2013.g. počinje primjena za:

- trgovinu na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (Oznaka G prema NKD 2007).

Od 01.07.2013.g. fiskalizacija se primjenjuje na sve ostale obveznike.

Tehnička priprema za fiskalizaciju

1. Obveznik fiskalizacije biti će dužan od FINA-e pribaviti digitalni certifikat koji će služiti za elektroničko potpisivanje tj. identifikaciju poduzetnika.

2. Trebati će nabaviti računala/PC kase jer će cijeli postupak izdavanja gotovinskih računa biti elektroničkim putem. Proizlazi da paragon blokovi odlaze u povijest.

3. Trebati će nabaviti računalni program za izdavanje računa ili postojeći uskladiti sa ovim zakonom.

4. Trebati će osigurati internet priključak jer će postupak izdavanja računa biti vezan uz internetsku vezu sa Poreznom upravom koja će svakom računu dodjeljivati jedinstveni broj (identifikator).

Ovaj članak ima namjeru najaviti neke osnovne značajke predstojeće fiskalizacije. I nadalje ćemo pratiti i pisati o bitnim informacijama vezanima uz ovu temu.

Izvor: http://www.ekonos.hr/porezi/fiskalizacija-u-prometu-gotovinom/

fiskalizacija_u_prometu_gotovinom_24.10.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)