User Tools

Site Tools


fiskalizacija_prometa_gotovinom_27.07.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Fiskalizacija prometa gotovinom

kako-zaraditi-novac-300x224.jpg

Petak, 27.07.2012.

Fiskalne blagajne, odnosno fiskalizacija ili nadzor nad poslovanjem s gotovinom biti će od 1. siječnja 2013. uređeno posebnim zakonom.

Ministarstvo financija je pripremilo a Vlada RH je krajem srpnja prihvatila Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, te ga uputila u Sabor radi donošenja.

Ciljevi zakona mogu se sažeti na veći nadzor izdanih gotovinskih računa i prodaje za gotovinu, veći stupanj informatizacije poslovanja, a na kraju i veću kontrolu rada zaposlenika.

Obveznici fiskalizacije biti će:

- fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva),

- fizička osoba obveznik poreza na dobitak, te

- pravna osoba obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako izdaju gotovinske račune.

One osobe koje obavljaju djelatnost u manjem obimu, a kojima se dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti, za njih je predviđeno ovjeravanje knjige (uvezanog bloka) izlaznih računa u Poreznoj upravi.

Svi ostali obveznici fiskalizacije biti će obvezni nabaviti digitalni certifikat koji će se koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka. Sada važeći propisi uređuju sadržaj računa i da se račun može izdati putem naplatnog uređaja ili na drugi odgovarajući način. Novim zakonskim rješenjem definira se da elektronički naplatni uređaji moraju omogućiti:

- uporabu programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te

- omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Izdavanja računa putem prilagođenih naplatnih uređaja značit će za neke porezne obveznike nabavu uređaja, a za one koji već imaju uređaje programsku nadogradnju istih kako bi mogli provoditi postupke fiskalizacije. FINA će omogućiti tehničku podršku (certifikat) koju će naplaćivati 60 kuna mjesečno, a cijena nadogradnje također će se plaćati.

Detaljnije o Prijedlogu Zakona možete vidjeti ovdje, odnosno u časopisu RRiF br. 9/12.

Izvor: http://www.rrif.hr/Fiskalizacija_prometa_gotovinom-857-vijest.html

fiskalizacija_prometa_gotovinom_27.07.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)