User Tools

Site Tools


fiskalizacija_-_ne_radimo_sa_gotovinskim_racunima_22.05.2013

Fiskalizacija- (ne radimo sa gotovinskim računima)

Pitanje:

Od 01.07.2013 u sustav fiskalizacije ulaze i knjigovodstveni servisi. Što točno treba poduzeti po tom pitanju (ne radim sa gotovinskim računima)?

Odgovor:

Obveznici fiskalizacije prema odredbama članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12) su sve:

  fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
  pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, i to za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti koje su:
  izuzete od obveze izdavanja računa te
  izuzete od obveze fiskalizacije.

Fiskalizacija se provodi u dva dijela:

U prvom su dijelu, svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije obvezni:

1. prilagoditi sadržaj računa i način numeriranja broja računa (proširiti sadržaj računa sa 3 dodatna elementa: vrijeme izdavanja (sat i minuta), oznaka operatera (osobe) nanaplatnomuređaju, oznakanačinaplaćanjaračuna – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo)

2. donijeti interni akt o poslovnim prostorima uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne šalje se u PU već se prezentira kod eventualnog nadzora)

3. istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju odnosno izdavanju računa.

U drugom dijelu, samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se prema Zakonu smatraju gotovinom, provode dodatno i postupak fiskalizacije izdavanja računa i za to moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja.

Prema navedenom obveza svih obveznika fiskalizacije je provesti prvi dio fiskalizacije (prilagoditi sadržaj računa, donijeti interni akt, istaknuti upozoravajuću naljepnicu), dok se drugi dio odnosno fiskalizacija izdavanja računa ne provodi (nabava i prilagođavanje naplatne uređaje, pribavljanje certifikata od FINA i uspostavljanje Internet veze) ukoliko se računi ne naplaćuju gotovinom.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://www.racunovodja.hr/fiskalizacija-knjigovodstveni-servisi-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpCxpnEDVKc1-/

fiskalizacija_-_ne_radimo_sa_gotovinskim_racunima_22.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)