User Tools

Site Tools


finini_parametri-_pod-rdg

Finini parametri-POD-RDG

POD-RDG je dokument koji automatski izrađuje raèun dobiti i gubitka na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Račun dobiti i gubitka se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi, definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-RDG program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-RDG koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

 AOP     skupnine konta

————————————————————-

POSLOVNI PRIHODI

 112     75, 76 
 113     780-787
 POSLOVNI RASHODI
 115     60-64 (početno stanje minus saldo)
 MATERIJALNI TROŠKOVI
 117     40
 118     710-715
 119     41
 TROŠKOVI OSOBLJA
 121     420
 122     421, 422
 123     423
 AMORTIZACIJA
 124     43
 OSTALI TROŠKOVI
 125     46, 702-707, 424
 VRIJEDNOSNO USKLAÐENJE
 127     440-442
 128     445-447, 708, 718
 REZERVIRANJA
 129     45
 OSTALI POSLOVNI RASHODI
 130     48, 721
 FINANCIJSKI PRIHODI
 132     770
 133     771-774
 134     775
 135     776
 136     777, 778
 FINANCIJSKI RASHODI
 138     470-472
 139     473-477
 140     478
 141     444, 479

Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika

  142  Prenosi se dio AOP-a 134

Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika

  143  Prenosi se dio AOP-a 138
 IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
 144     788, 789
 IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
 145     73
 POREZ NA DOBIT
 151     803

2) RIF kontni plan

 AOP     skupnine konta

————————————————————-

POSLOVNI PRIHODI

 112     750-752, 760-763
 113     753, 755, 757, 758, 759, 764, 765, 766-769
 POSLOVNI RASHODI
 115     60, 63 (početno stanje minus saldo)
 MATERIJALNI TROŠKOVI
 117     40
 118     710-713
 119     41, 42
 TROŠKOVI OSOBLJA
 121     4700, 4750, 471
 122     4701, 4751
 123     472, 476, 477, 478
 AMORTIZACIJA
 124     43
 OSTALI TROŠKOVI
 125     44, 46, 48
 VRIJEDNOSNO USKLAÐENJE
 127     740, 741, 742, 747
 128     743, 744, 745, 749
 REZERVIRANJA
 129     45
 OSTALI POSLOVNI RASHODI
 130     701, 702, 703, 705, 717
 FINANCIJSKI PRIHODI
 132     771, prenosi se dio AOP-a 133
 133     772-774, 776
 134     770
 135     777
 136     775, 778, 779
 FINANCIJSKI RASHODI
 138     720
 139     724-725
 140     728
 141     726, 727, 729
 IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
 142     prenosi se dio AOP-a 134
 143     prenosi se dio AOP-a 138
 144     78
 IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
 145     73
 POREZ NA DOBIT
 151     830
finini_parametri-_pod-rdg.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)