User Tools

Site Tools


faq_sto_trebamo_znati_vezano_za_rodiljni_dopust

Što trebamo znati o rodiljnom dopustu?

Rodiljni dopust je vrijeme koje zaposlena majka ima pravo provesti izvan posla, a podrazumijeva vrijeme trudnoće, poroda i njege djeteta. Obvezni rodiljni dopust osigurana osoba koristi u razdoblju od 28 dana prije poroda do šest mjeseci djetetova života, a može ga početi koristiti i 45 dana prije očekivanoga poroda pa sve do navršenih šest mjeseci djetetova života. Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete, te 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako slijedeće dijete.

Dan očekivanoga poroda utvrđuje ovlašteni liječnik. Za vrijeme obveznog rodiljinog dopusta (do navršenih 6 mjeseci života djeteta), utvrđena nadoknada plaće od 1. siječnja 2008. Isplaćuje se u visini od 100% utvrđene prosječne plaće isplaćene u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na nadoknadu.

Prema zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama osigurana osoba mora ispunjavati uvjet da ima 12 mjeseci neprekidnog ili 18 mjeseci isprekidanog osiguranja u posljednje dvije godine. Osiguranoj osobi koja ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja za vrijeme korištenja prava na obvezni rodiljni dopust ne primjenjuje se odredba o isplati najniže svote nadoknade plaće koja iznosi 831,50 kn. Pravo na rodiljni dopust se ostvaruje predajom zahtjeva u pismenom obliku u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Zavod) nadležnom prema mjestu prebivališta osigurane osobe. Uz ovaj zahtjev se treba priložiti i odgovarajuća dokumentacija:

 • Obvezni rodiljni dopust do navršenih 6. mjeseca starosti djeteta
  • Izvješće o bolovanju
  • Potvrda o plaći (podatke unosi ovlaštena osoba poslodavca) ili Potvrda o osnovicama osiguranja (podatke unosi ovlaštena osoba Zavoda)
  • Preslika kartice tekućeg računa
 • Rodiljni dopust od 6. mjeseca starosti djeteta do navršene godine dana života
  • Rodni list djeteta
 • Rodiljni dopust od godine dana starosti djeteta do navršene 3. godine života za blizance, treće i svako sljedeće dijete
  • Rodni listovi djece

Propisi

Zakon o zdravstvenom osiguranju


Pitanja slobodno šaljite na info@actarius.hr.

Helena Frelih, ekonomist 2009/02/23 09:15

faq_sto_trebamo_znati_vezano_za_rodiljni_dopust.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)