User Tools

Site Tools


faq_razlike_i_elementi_r1_i_r2_racuna

Razlike i elementi R1 i R2 računa?

Jedna od najosnovnijih stvari koje morate znati kao poduzetnika jesu R1 i R2 računi. Njihova razlika je i u samom nazivu koji govori je li poduzetnik koji je izdao račun obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na dohodak. Razlika je i u tome što kod R2 računa PDV možemo odbiti tek onda kada smo ga zaista i platiti, dok je kod R1 računa dovoljno da je roba isporučena ili usluga obavljena i da smo dobili račun neovisno je li plaćen ili nije.

Elementi računa su propisani u čl. 15 Zakona o porezu na dodanu vrijednost Račun MORA sadržavati ove podatke:

  • 1. Mjesto izdavanja, broj i nadnevak, - npr. Zagreb, br. 54, 13.01.2007
  • 2. Ime (naziv), adresu i matični. broj ili jedinstveni matični broj građana (porezni broj poduzetnika), koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja), - tvrtke imaju porezni broj (matični, statistički broj) dok obrtnici moraju upisati svoj JMBG, a NE matični broj obrta barem za sada dok se ne uvede porezni broj.
  • 3. Ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca), - morate tražiti porezni broj od kupca ili sami potražite koji mu je broj u registru
  • 4. Količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga, - za usluge je poželjno što detaljnije objasniti i dokumentirati. Ne možete samo napisati “usluge marketinga”, “usluge savjetovanja”. Kakvog marketinga, što ste točno savjetovali?
  • 5. Nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga, - mora pisati kada ste obavili uslugu, ovdje najviše griješe početnici. Napišite za edukaciju održanu 12.-14.03.2007. Važno je da piše kada je usluga obavljena jer tvrtka koja je dobila vaš račun ne može odbiti PDV prije nego što je usluga obavljena
  • 6. Iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga
  • 7. Iznos poreza
  • 8. Zbrojni iznos naknade i poreza

Račun se izdaje tek nakon što je roba isporučena ili usluga obavljena. Ako želite da vam se plati unaprijed pošaljite ponudu/dopis na kojoj ćete napisati samo ukupni iznos na kojem se neće vidjeti koliki je PDV (zbrojena cijena i pdv) i bez R oznaka. Po zakonu račun je svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži obračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnomu prometu i ukoliko vaša ponuda ima sve elemente računa u poreznom nadzoru bi se mogla proglasiti računom i tražiti od Vas da platite PDV.

Postoje određene situacije pogotovo kada poslujete s inozemstvom kada niste dužni obračunati PDV. Međutim u tom slučaju morate na računu napisati temeljem kojeg članka zakona to niste učinili. Npr. PDV nije obračunat temeljem članka xy, stavka y zakona o PDV-u.

Zna se dogoditi da tvrtka izdaje račune s PDV-om, ali se vlasnik “zaboravio” upisati u sustav. Dobijete li takav račun i priznate si PDV možete dobiti kaznu. Kako bi saznali da li je ta tvrtka u sustavu ili ne, možete nazvati svog referenta u poreznu upravu, a on će Vam provjeriti taj matični/porezni broj. Pogotovo provjeravajte račune malih nepoznatih tvrtki koje su nedavno osnovane ili su tek počele izdavati račune. Nažalost ponekad se dogodi da tvrtka ostvari manje od 85.000,00 kn godišnje i onda ispadne iz sustava, a vlasnik na to ne obraća pažnju.

Propisi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost


Pitanja slobodno šaljite na info@actarius.hr.

Helena Frelih, ekonomist 2009/01/03 12:15

faq_razlike_i_elementi_r1_i_r2_racuna.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)