User Tools

Site Tools


faq_nepuno_radno_vrijeme

Nepuno radno vrijeme?

U zakonu o radu objašnjeno je kako poslodavac zaposlenika može prijaviti na puno i nepuno radno vrijeme. Razlika je u satima provedenih na poslu. Puno radno vrijeme ne bi smjelo biti duže od 40 sati tjedno. Ako zakonom, kolektivnim ugovorom ili nekim drugim sporazumom nije određeno radno vrijeme, smatra se da je ono 40 sati tjedno.

Ugovor o radu može se sklopiti i na nepuno radno vrijeme. U ovome slučaju, staž se ne broj u mjesecima provedenim na poslu, nego razmjerno duljini radnog vremena. Npr. ako zaposlenik radi godinu dana u firmi s pola radnog vremena, staž će mu biti 6 mjeseci. Minimalna plaća za nepuno radno vrijeme je također umanjena, npr. ako je minimalna plaća za puno radno vrijeme 2.747 kn plaća za pola radnog vremena biti će 1.373,50 kn.

Radnik se može zaposliti i kod nekoliko poslodavaca, s tim da ukupno radno vrijeme ne smije prelaziti 40 sati tjedno. Radnik stječe status zdravstvenog osiguranika, a prijavljuje ga prvi poslodavac s kojim je osnovan radni odnos neovisno o ugovorenom fondu tjednog radnog vremena. Ako radnik koji radi 20 sati na tjedan dobije otkaz, mora imati najmanje 18 mjeseci radnog staža da bi stekao pravo na novčanu naknadu.

Propisi

Zakon o radu


Pitanja slobodno šaljite na info@actarius.hr.

Helena Frelih, ekonomist 2008/11/20 11:38

faq_nepuno_radno_vrijeme.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)