User Tools

Site Tools


evidencija_potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_sukladno_propisima_o_porezu_na_dohodak

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
evidencija_potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_sukladno_propisima_o_porezu_na_dohodak [2021/01/22 02:00]
gasparovic
evidencija_potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_sukladno_propisima_o_porezu_na_dohodak [2021/01/22 02:04] (current)
gasparovic
Line 13: Line 13:
  
 • Prijedlog da se iznos primljene potpore za vlasnike obrta - obveznike poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga evidentira kao izdatak. • Prijedlog da se iznos primljene potpore za vlasnike obrta - obveznike poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga evidentira kao izdatak.
 +
 2. Oslobođenje od plaćanja doprinosa za sufinancirani dio plaće, doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje MIO II 2. Oslobođenje od plaćanja doprinosa za sufinancirani dio plaće, doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje MIO II
  
evidencija_potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_sukladno_propisima_o_porezu_na_dohodak.txt · Last modified: 2021/01/22 02:04 by gasparovic