User Tools

Site Tools


evidencija_kompenzacije_16.05.2013

Evidencija kompenzacije

Pitanje: U slučaju da tvrtka nema naplate u gotovini i sve uplate se vrše na transakcijski račun - zanima nas što treba uopće napraviti u slučaju kompenzacije računa s drugim poslovnim subjektom? Pretpostavljamo da je potrebno samo na taj izlazni račun napisati da je način plaćanja kompenzacija.

Odgovor:

Na temelju članka 196. Zakona o obveznim odnosima trebali biste dati izjavu o prijeboju u kojoj ćete navesti što prijeboj obuhvaća i da li ima koja od strana preostali dug i da će se on platiti u roku dospijeća. Radi se o jednostranoj kompenzaciji (prijeboju) koja se odnosi na izravnanje međusobnih potraživanja. Znači, uz to što ćete na računu napisati da je način plaćanja kompenzacija još ćete potpisati i Izjavu da se jedna i druga strana slažu sa takvim načinom plaćanja.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor http://www.racunovodja.hr/evidencija-kompenzacije-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAUTXAnOWzUv/

evidencija_kompenzacije_16.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)