User Tools

Site Tools


evidencija_kod_povrata_robe_30.10.2013

Evidencija kod povrata robe

Pitanje:

Na koji način evidentirati u poreznoj knjizi, poreznim evidencijama (u kojoj koloni, koje knjige)) i u obrascu PDV-a (pod kojim poreznim uvjetom) kad moramo vratiti robu koja ne odgovara naručenoj. Radi se o dobavljaču, poreznom obvezniku iz EU koji nam je uredno poslao robu i račun (stjecanje iz EU), te mu dio robe vraćamo kao neodgovarajuće, Ide li to kao storno stjecanje? On želi da mu je vratimo knjižnim terećenjem?

Odgovor:

Vašem dobavljaču morate izdati povratnicu koju će on potpisati, a dokument koji ide uz povratnicu (povrat robe-dobavljaču) je knjižna obavijest-terećenje. U knjižnoj obavijesti ćete navesti naziv robe, količinu (u minusu) i pojedinačnu cijenu te ukupnu svotu po svakom artiklu i ukupnu svotu po cijeloj obavijesti. Sve svote možete staviti u minus ako je dokument knjižna obavijest, a ako je u naslovu i naziv terećenje onda samo količinu stavite u minus. Na knjižnoj obavijesti stavite i prijenos porezne obaveze. Knjižite ga u istim kolonama kao i račun za stjecanje u knjizi URA odnosno evidenciji za stjecanja dobara unutar EU (sadržaj nije propisan) i na PDV obrascu (kao i stjecanje) samo u minusu. Znači, u PDV obrascu II 7. I III.3. i u PDV-S obrascu je također svota u minusu, jedino ako imate još neki uvoz pod istim identifikacijskim brojem (istog dobavljača) za razdoblje oporezivanja pa ćete iskazati razliku stjecanja.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor: http://www.racunovodja.hr/evidencija-kod-povrata-robe-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpKC5iYoAG_1X/

evidencija_kod_povrata_robe_30.10.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)