User Tools

Site Tools


e-racuni

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


E-računi

U Hrvatskoj se mjesečno tiskaju milijuni računa dok je u razvijenijim državama račun u papirnatom obliku već odavno izašao iz uporabe.

Primanje i slanje računa osnovni je dio poslovanja svakog poduzeća, a najčešće i ostalih pravnih subjekata. U Hrvatskoj se mjesečno tiskaju milijuni računa dok je u razvijenijim državama račun u papirnatom obliku već odavno izašao iz uporabe. Saznajte kako uštediti vrijeme i novac uporabom e-računa.

Koje su prednosti e-računa?

Osnovna prednost e-računa (i pripadajućih dokumenata kao što su otpremnice i slično)u odnosu na papirnati račun su manji troškovi, i to ne samo uštedom na papiru, toneru i poštarini, već i ubrzanje procesa pripreme i obrade računa što znači povećanje radne efikasnosti. Navedeno se očituje i sa strane primatelja kod kojega nema pogrešaka kod unosa računa te se ubrzava proces odobravanja. Potrebno je istaknuti i smanjenje troškova arhiviranja i olakšan pristup arhivi, sigurnu i trenutnu dostavu te kontrolu statusa računa na način da kupac i dobavljač u svakom trenutku imaju informaciju o statusu poslanih i zaprimljenih računa što isključuje mogućnost gubitka računa na putu od dobavljača do kupca ili tijekom poslovnog procesa likvidacije računa.

Bržu naplatu kao jednu od potencijalnih koristi ne treba ni spominjati jer većina e-račun aplikacija kao jednu od mogućnosti pri zaprimanju računa navodi i plaćanje. S obzirom da se isporuka e-računa odvija najčešće isti dan, smanjuje se vrijeme potrebno za naplatu jer valuta plaćanja teće od vremena preuzimanja računa. Što kažu istraživanjai koliko iznose uštede?

Kad se govori o izdavatelju e-računa i uštedi u apsolutnim iznosima, pojedinačna istraživanja u razvijenijim zemljama potvrdila su ukupnu uštedu od otprilike 3 do čak 9 eura. Uštede kod primatelja također imaju velik potencijal i prema istraživanjima iznose otprilike 9 do 12 eura. Naravno, kako se ova istraživanja odnose se na razvijenije zemlje sa višom cijenom rada, potrebno je napomenuti da bi u Hrvatskoj u apsolutnim iznosima uštede bile vjerojatno manje, ali svakako u dvoznamenkastim postocima, što godišnje nije beznačajan iznos. Primjenom e-računa izdavatelj i primatelj uštede prema procjenama FINA-e i preko 80% sredstava na troškovima izdavanja, isporuke, dostave i obrade računa.

Zakonska regulativa?

E-račun je u Hrvatskoj uređen Zakonom o elektroničkom potpisu, Zakonom o elektroničkoj ispravi, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o PDV-u te Pravilnikom o PDV-u.

Što je potrebno da bi prešli na sustav e-računa?

Da bi prešli na sustav e-računa nije dovoljno samo izdati račun u elektronskom formatu, već račun mora biti ovjeren FINA naprednim elektroničkim potpisom i vremenskim žigom izdanim od strane ovlaštenog izdavatelja vremenskih žigova (što je u Hrvatskoj FINA) ili aplikativnim certifikatom.

Alternativa navedenom sustavu je izdavanje računa pripremljenog, poslanog i spremljenog na računalu, kod kojeg je vjerodostojnost osigurana metodama poslovne kontrole kao što je sparivanje popratne dokumentacije sa samim računom. Ovakav račun izrađen npr. u PDF-u može umjesto potpisa osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika sadržavati ime i prezime ili neku drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave.

Izvor:http://www.profitiraj.hr/novosti/e-racuni/

e-racuni.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)