User Tools

Site Tools


e-r

R

R&D - istraživanje i razvoj
ranking - rangiranje
rebranding - osvježavanje 'prepoznajnice'
replay - odgovoriti
restart - pokrenuti ispočetka
retail - maloprodaja
risk factor - faktor rizika
risk management - upravljanje rizicima
roadshow - prezentacija proizvoda ili usluga
ROI (return on investment) - povrat uloženog
royalty - tantijema

e-r.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)