User Tools

Site Tools


e-j

J

jet lag - poremećaj uzrokovan brzom promjenom vremenskih zona tijekom letenja avionom
JIT (just in time) - isporuka na vrijeme
joint venture - zajednički pothvat
jumbo loan- zajmovni vrijednosni papiri s velikim denominacijama
junior/senior advertising specialist - niži/viši stručnjak za oglašavanje
junk bond - obveznica s visokim prinosom i visokim stupnjem rizika

e-j.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)