User Tools

Site Tools


dvostruko_oporezivanje

Dvostruko oporezivanje

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Dvostruko oporezivanje je izuzetno kompleksan pojam. Ono se odnosi na događaj kada isti porezni obveznik za isti predmet oporezivanja plati porez, ali u dvije različite države. Ukoliko trgovačko društvo koje se nalazi u jednoj državi i tamo ima sjedište, osnuje podružnicu u drugoj državi ta će država u kojoj trgovačko društvo ima podružnicu zatražiti plaćanje poreza na dobit koju će trgovačko društvo ostvariti u državi u kojoj ima podružnicu, neovisno o tome što plaća porez i u državi u kojoj se nalazi sjedište tog društva. Ukoliko uzmemo primjer fizičke osobe koja je porezni rezident jedne države, a u drugoj državi ima imovinu te ostvaruje dohodak od imovine koju posjeduje. U prvoj državi fizička osoba podliježe oporezivanju na osnovu njezine rezidentnosti dok u drugoj državi na osnovu ostvarenog dohotka.

Brojne su mogućnosti koje mogu dovesti do dvostrukog oporezivanja, ali obzirom na štetne posljedice za poreznog obveznika, ali i za kompletno gospodarstvo postoje međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Hrvatska država primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa 60-tak država. Neke od tih ugovora sklopila je još bivša država, a Hrvatska ih primjenjuje na temelju prava sukcesije.

Pravilo kod dvostrukog oporezivana je da se porez plaća u državi rezidentnosti, a iznimno se ugovorima daje pravo državi da od rezidenta druge državi naplati porez na dohodak, odnosno dobit i porez na imovinu.

Neka pravila, iznimke te posebne odredbe možemo ukratko opisati.

  • Fizička osoba može biti državljanin jedne države, a rezident druge. Fizička osoba rezident Hrvatske u Hrvatskoj je porezni obveznik za sve svoje dohotke, čak i za dohotke koje ostvari u inozemstvu. Uzmimo primjer trgovačko društvo sa sjedištem u Hrvatskoj, koje ima poslovnu jedinicu u inozemstvu u Hrvatskoj je porezni obveznik za ukupnu dobit iz poslovanja trgovačkog društva. Pitanje je kako će se oporezivati dohodak odnosno dobit hrvatskog rezidenta i kako će u podmirenje porezne obveze u tuzemstvu uračunavati eventualno plaćeni porez u inozemstvu?!
  • Posebnim se odredbama uređuje oporezivanje dohotka koji ostvaruju članovi uprave trgovačkih društava, dohoci umjetnika i sportaša, oporezivanje mirovina koje rezidenti jedne države primaju iz druge države na osnovi prijašnjeg nesamostalnog rada u toj drugoj državi. Na koji način će se oporezivati autorski honorari, dividende te kamata koje rezident jedne države ostvari u drugoj državi?!
  • Kod poreza na imovinu pravilo je da država na čijem području se nalazi nekretnina ima pravo oporezivati tu imovinu. Na primjer, Hrvatska ima pravo naplatiti porez na kuće za odmor od nerezidenata koji su vlasnici vikendica u Hrvatskoj.
  • Kada je riječ o državi s kojom Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezna rezidentnost određuje se prema pojmu prebivališta i uobičajenog boravišta poreznog obveznika. Prema tim se odredbama uzima u obzir prebivalište poreznog obveznika, vlasništvo nekretnine ili posjed neprekidno 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine, pri čemu boravak u stanu nije obvezan. Na primjer, fizička osoba koja ima stan u posjedu ili u vlasništvu u Zagrebu i u Monte Carlu smatra se tuzemnim poreznim obveznikom jer Hrvatska i Monako ne primjenjuju ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ovo su samo kratki primjeri mogućnosti dvostrukog oporezivanja ili izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Da biste bili oslobođeni od plaćanja dvostrukog oporezivanja možda ćete morati dokazati gdje vam je boravište ili da ste već platili porez u nekoj od država. Bitno je dobro provjeriti i proučiti ugovore sklopljene za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja te se konzultirati sa poreznim tijelima o navedenom.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/33/dvostruko-oporezivanje-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4sk8kmk26uId/?uri_view_type=4

dvostruko_oporezivanje.txt · Last modified: 2017/10/20 01:22 by gasparovic