User Tools

Site Tools


dostavljanje_poslovnih_knjiga_u_obliku_elektronickog_zapisa

Dostavljanje poslovnih knjiga u obliku elektroničkog zapisa

Objavljen je Pravilnik o dostavi poslovnih knjiga i evidencija koje se vode u elektroničkom obliku (Nar. nov. br. 59. od 22. 5. 2009.).*

*Pravilnikom je utvrđena obveza poreznih obveznika da na zahtjev poreznog tijela dostave na uvid poslovne knjige, evidencije, izvješća i druge podatke koji utječu na utvrđivanje porezne osnovice.*

*Porezni obveznik treba dostaviti tražene podatke u roku od osam dana od primitka zahtjeva, a može se u opravdanim slučajevima produžiti za još daljnjih osam dana. Š.G.

http://www.rrif.hr/Dostavljanje_poslovnih_knjiga_u_obliku_elektronick-293-vijest.html

dostavljanje_poslovnih_knjiga_u_obliku_elektronickog_zapisa.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)