User Tools

Site Tools


dostava_e-mail_adrese_sudskom_registru_i_e-komunikacija_sa_sudovima

Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Zakonodavac je u kratkom roku poduzetnicima uveo obveze vezane uz elektroničko poslovanje, što je izazvalo dosta zabuna i nejasnoća.

Prvenstveno je potrebno istaknuti kako su navedene obveze uređene u dva odvojena zakona:

  • Zakonu o sudskom registru (Nar. nov., br. 1/95. - 40/19.)
  • Zakonu o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. - 70/19.).

1. Obveza upisa e-mail adrese u sudski registar

Obveza upisa adrese elektroničke pošte u sudski registar je uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. U skladu s time, trgovačko društvo i drugi subjekt upisa obvezan je najkasnije u roku od 3 mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte i to putem propisanog obrasca Zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte (dalje: Zahtjev).

Navedeni tromjesečni rok za upis elektroničke pošte odnosi se dakle samo na one pravne osobe koje se prvi put upisuju u sudski registar. Ako netko nije dostavio taj podatak u roku od tri mjeseca, onda to treba učiniti čim prije.

Propisana je i obveza da se dostavi podatak o promjeni adrese elektroničke pošte već upisane u sudski registar.

Dakle, obveza upisa elektroničke pošte u sudski registar provodi se na način da se popunjeni (pomoću računala) i vlastoručno potpisan (od strane svih članova uprave trgovačkog društva) Zahtjev dostavlja nadležnom sudskom registru, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Prijava i isprave priložene uz prijavu moraju biti ispisani crnim slovima veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, pretipkavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici i ne smije biti otiskana dotrajalom vrpcom pisaćeg stroja ili pisača. Za Vas smo pripremili Obrazac Zahtjeva koji se može popunjavati na računalu. Obrazac možete preuzeti http://rrif.hr/dok/vijesti/zahtjev_email.xlsx.

2. Obveza elektroničke komunikacije sa sudovima

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uvedena je obveza svih pravnih osoba (trgovačkih društava, ustanova, zadruga i dr.) da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, i to do 1. rujna 2020. godine. Ova se komunikacija sa sudovima odnosi na parnične, ovršne i izvanparnične postupke.

Ostali subjekti (npr. fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i dr.) pristup mogu zatražiti i nakon tog roka.

Pravne osobe moraju zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH. Obavijesti o elektroničkoj komunikaciji dostupne su na sljedećoj web-adresi: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

Izvor: https://rrif.hr/Dostava_e_mail_adrese_sudskom_registru_i_e_komunik-1804-vijest.html

dostava_e-mail_adrese_sudskom_registru_i_e-komunikacija_sa_sudovima.txt · Last modified: 2020/08/11 05:49 by gasparovic