User Tools

Site Tools


doprinosi_za_obrtnike_2012_-_osnovica_za_obracun_doprinosa

ACTARIUS Knjigovodstveni

Servis Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Doprinosi za obrtnike 2012

gift_a.jpg

Korisne informacije:

Osnovica za obračun doprinosa za obrtnike «dohodaše» koji vode poslovne knjige (mjesečno): 5.041,40 kn

doprinos MO (20%) = 1.008,28 kn (ili 756,21 kn I.stup + 252,07 kn II.stup) doprinos ZO (15%) = 756,21 kn doprinos za ozljedu na radu (0,5%) = 25,21 kn ukupno doprinosi = 1.789,70 kn mjesečno = u ovoj skupini je većina obrtnika

Osnovica za obrtnike koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu: 3.102,40 kn doprinos MO (20%) = 620,48 kn (ili 465,36 kn I.stup + 155,12 kn II.stup) doprinos ZO (15%) = 465,36 kn doprinos za ozljedu na radu (0,5%) = 15,51 kn _ ukupno doprinosi = 1.101,35 kn mjesečno

Osnovica za obračun doprinosa za obrtnike «dobitaše» (mjesečno): 8.531,60 kn

doprinos MO (20%) = 1.706,32 kn (ili 1.279,74 kn I.stup + 426,58 kn II.stup) doprinos ZO (15%) = 1.279,74 kn doprinos za ozljedu na radu (0,5%) = 42,66 kn ukupno doprinosi = 3.028,72 kn mjesečno

Izvor: http://www.makora.hr/doprinosi-za-obrtnike-2012/

doprinosi_za_obrtnike_2012_-_osnovica_za_obracun_doprinosa.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)