User Tools

Site Tools


dnevnice_za_inozemstvo

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Dnevnice za inozemstvo

trosak_putovanja_b.jpg

Odnosi se na sve pravne i fizičke osobe, proračunske korisnike i neprofitne organizacije, odnosno sve osobe koje ostvaruju prava na nadoknadu dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo.

1. Afganistan 35 $

2. Albanija 30 €

3. Alžir 40 $

4. Andora 70 $

5. Angola 35 $

6. Argentina 50 $

7. Armenija 50 $

8. Australija 85 $

9. Austrija 70 €

10. Azerbajdžan 50 $

11. Belgija 70 €

12. Bjelorusija 50 $

13. Bolivija 40 $

14. Brazil 40 $

15. Bosna i Hercegovina 30 €

16. Bugarska 40 €

17. Cipar 60 €

18. Češka 50 €

19. Čile 40 $

20. Danska 70 €

21. Egipat 40 $

22. Estonija 40 €

23. Etiopija 35 $

24. Filipini 40 $

25. Finska 70 €

26. Francuska 70 €

27. Gruzija 50 $

28. Grčka 60 €

29. Indija 40 $

30. Indonezija 40 $

31. Iran 60 $

32. Irak 60 $

33. Irska 70 €

34. Island 80 €

35. Izrael 70 $

36. Jamajka 35 $

37. Japan 85 $

38. Jemen 35 $

39. Jordan 35 $

40. Južnoafrička Republika 50 $

41. Kanada 85 $

42. Kazahstan 50 $

43. Kenija 35 $

44. Kina 50 $

45. Kina - Hong Kong 95 $

46. Kirgiska Republika 50 $

47. Kolumbija 40 $

48. Kongo 35 $

49. DNR Koreja 40 $

50. Koreja 70 $

51. Kuba 35 $

52. Kuvajt 70 $

53. Latvija 40 €

54. Libanon 35 $

55. Liberija 40 $

56. Libija 40 $

57. Litva 40 €

58. Luksemburg 80 €

59. Mađarska 50 €

60. Makedonija 30 €

61. Malezija 40 $

62. Malta 60 €

63. Meksiko 35 $

64. Moldova 40 $

65. Monako 70 €

66. Mozambik 35 $

67. Nizozemska 70 €

68. Norveška 80 €

69. Novi Zeland 70 $

70. Njemačka 70 €

71. Pakistan 40 $

72. Peru 35 $

73. Panama 50 $

74. Poljska 40 €

75. Portugal 60 €

76. Rumunjska 40 €

77. Rusija 50 $

78. Saudijska Arabija 50 $

79. Senegal 35 $

80. Singapur 85 $

81. Sirija 50 $

82. SAD 95 $

83. Slovačka 50 €

84. Slovenija 50 €

85. Srbija i Crna Gora 30 €

86. Sudan 35 $

87. Španjolska 60 €

88. Švicarska 80 €

89. Švedska 80 €

90. Italija 70 €

91. Tadžikistan 50 $

92. Tunis 35 $

93. Turkmenistan 50 $

94. Turska 50 €

95. Ukrajina 50 $

96. Uzbekistan 50 $

97. Velika Britanija 70 €

98. UA Emirati 50 $

99. Sve druge države 35 $

Napomena: Odluka je objavljena u Nar. nov., br. 8/06., a primjenjuje se od 18. siječnja 2006

Izvor: http://www.rauss.hr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=1

dnevnice_za_inozemstvo.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)