User Tools

Site Tools


darivanje_radnika_u_2011._godini_15.11.2011

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Darivanje radnika u 2011. godini 15.11.2011

darovi.jpg

Bliži se praznično vrijeme, vrijeme darivanja. I iako će većina zaposlenika uglavnom biti sretna što su uopće zaposleni, sretnicima će dopasti i božićnica uz kakav dar. Ovo se prvenstveno odnosi na radnike koji nisu zaštićeni sindikatima i kolektivnim ugovorima. Naravno, sretni su i poslodavci koji si mogu priuštiti zadovoljne radnike.

Zakonski okvir

Pravo radnika na prigodan dar i kriterije po kojima se utvrđuje pravo na prigodni dar uređuju kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori o radu, a ako ta prava nisu uređena navedenim aktima, to može odrediti poslodavac svojom odlukom.

Božićnica ili prigodan dar djetetu može se bez oporezivanja dati ili isplatiti samo radnicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca, i to do visine određene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Poslodavac može radniku tijekom 2011. godine neoporezivo isplatiti ukupno do 3.100,00 kuna, pri čemu, na ime dara za dijete do 600,00 kn, a ostatak od 2.500,00 kn u novcu ili naravi na ime potpora (božićnica ili regres). Kako se radi o neoporezivim primicima, poslodavac ih može isplatiti i u gotovini, bez obveze iskazivanja na obrascima propisanima za plaće.

Neoporezive isplate

Iznosi koje poslodavac može neoporezivo isplatiti svojim radnicima u obliku navedenih nagrada, ali i ostalih pomoći i naknada, propisan je čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak. Mogućnost isplate prigodnih nagrada, sami za sebe, imaju i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost u novcu ili u naravi, osim dar u naravi do 600,00 kn na osnovu odredbe čl.25.t.8. Pravilnika, budući je ta mogućnost propisana samo za radnike.

Propisane neoporezive svote odnose se na isplate za određenu godinu. To znači da poslodavac koji nije imao sredstva isplatiti nagradu u 2011. godini, već će je isplatiti u narednoj godini, neće moći tu nagradu isplatiti bez plaćanja poreza.

Budući Pravilnikom nije propisana obveza isplate prigodne nagrade u jednokratnom iznosu,

propisana neoporeziva svota može se isplatiti više puta tijekom godine, i to :

  • prigodne nagrade u novcu ili naravi do 2.500,00 kn godišnje ( uskršnji i božićni blagdani, regres za godišnji odmor);
  • dar djetetu radnika do 600,00 kn (sa uključenim PDV-om) godišnje, do 15 godina starosti djeteta (do 31.12. tekuće godine navršava 15 godina). Kupnjom dara ili izuzimanjem dara iz svoje vlastite prodavaonice ili zaliha gotovih proizvoda, uvijek prilikom davanja (isporuke) dara treba obračunati i platiti PDV.

Prema čl.28. Zakona o čeku pravnim i fizičkim osobama nije dopušteno izdavati bonove koji služe kao sredstvo plaćanja proizvoda i usluga, kao zamjena za isplatu plaća i drugih materijalnih prava čije izdavanje i uporaba nije uređeno zakonom i drugim propisima na osnovi zakona;

  • dar radniku do 400,00 kn (sa uključenim PDV-om), isključivo u naravi. Dakle, darivanje radnika prvenstveno se odnosi na nenovčano darivanje. Ukoliko bi poslodavac radniku isplatio tih 400,00 kuna, isplata bi se smatrala uvećanjem neto plaće.

Navedeni troškovi kod poslodavca moraju biti potkrijepljeni dokumentacijom (odluke o isplati, računi za nabavu dara).

Izvor: http://ekonos.hr/clanci.php?grupa=2&clanak=170

darivanje_radnika_u_2011._godini_15.11.2011.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)