User Tools

Site Tools


d.o.o._moze_obavljati_djelatnost_i_bez_zaposlenika

D.o.o. može obavljati djelatnost i bez zaposlenika

Osnovao sam d.o.o. u kojem sam direktor te nemam zaposlenih osoba, a zbog troškova bi mi odgovaralo da se i sâm zaposlim u tvrtki tek nakon nekoliko mjeseci. Može li d.o.o. poslovati bez zaposlenih osoba?

Društva s ograničenom odgovornošću radi ostvarivanja interesa zbog kojih je društvo i osnovano imaju upravljačke organe. U društvu s ograničenom odgovornošću upravljački organ čini jedan ili više direktora društva, odnosno članova društva. Društvo može obavljati djelatnost bez zaposlenika ako nije riječ o banci, leasing društvu, društvu za osiguranje ili mirovinskom društvu.

To znači da društvo može poslovati bez sklapanja ugovora o radu s članom uprave ako ga na to ne obvezuje jedan o prethodno navedenih slučajeva. Članovi uprave mogu biti u radnom odnosu u društvu u kojem su ujedno i članovi uprave, mogu biti u radnom odnosu u jednom društvu, mogu biti članovi uprave drugog društva te mogu obavljati članstvo u upravi bez zasnovanoga radnog odnosa, a i bez radnog odnosa u nekom drugom društvu.

Međutim, članovi upravi koji nisu zaposleni u istom društvu te također nisu zaposleni, odnosno nisu obvezno osigurani po nekoj drugoj osnovi obvezni su se osigurati. Članovi uprave društva trebaju se obvezno osigurati kao samostalni osiguranici. Mjesečna osnovica za članove uprave koji nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi je prosječna plaća koja za 2010. iznosi 7716 kuna.

Imenovanje članova uprave mora se upisati u sudski registar, a obveza prijave na obvezna osiguranja nastupa u roku od 15 dana od datuma upisa u sudski registar. Doprinosi koji se plaćaju na propisanu mjesečnu osnovicu obuhvaćaju doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 20 posto, doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15 posto, te doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu po stopi od 0,5 posto, što ukupno iznosi 2739,18 kuna.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/ptanje-za-racunovodu-doo-moze-obavljati-djelatnost-i-bez-zaposlenika-165094.aspx

d.o.o._moze_obavljati_djelatnost_i_bez_zaposlenika.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)