User Tools

Site Tools


clanarina_i_godisnja_obveza_hgk_u_2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Članarina i godišnja obveza HGK u 2012.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore.

Članice Komore trebaju plaćati članarinu ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 7.500.000,00 kn – ukupni prihodi 15.000.000,00 kn – broj zaposlenih 50.

Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 30.000.000,00 kn – ukupni prihodi 59.000.000,00 kn – broj zaposlenih 250.

Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu. Visina mjesečne članarine iznosi za:

– Prvu grupu članica 50,00 kn, – Drugu grupu članica 1.275,00 kn, – Treću grupu članica 4.675,00 kn.

Visinu obveze članice Komore po osnovi članarine određuje grupa članice izračunana na osnovi podataka iz Godišnjeg financijskog izvještaja za 2010. godinu.

Visina godišnje obveze članice Komore po osnovi doprinosa iznosi 0,005% od ostvarenih ukupnih prihoda prema Godišnjem financijskom izvještaju za 2010. godinu.

Članarinu i 1/12 godišnje obveze doprinosa utvrđenih ovom Odlukom, članice Komore dužne su uplaćivati mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to na račune:

1001005-1700052620 za članarinu1001005-1700052783 za doprinos, a sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Izvor: http://www.rrif.hr/Clanarina_i_godisnja_obveza_HGK_u_2012_-780-vijest.html

clanarina_i_godisnja_obveza_hgk_u_2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)