User Tools

Site Tools


cijene_poziva_za_posebne_brojeve_u_rh

Cijene poziva za posebne brojeve u Republici Hrvatskoj

    <p>Ista tarifa vrijedi cijeli dan.<br> Iste cijene vrijede za pozive iz fiksne mreže i sa mobilnih telefona.   <table border cellpadding="7" cellspacing="1"> <tr> <td><p align="center"><b>Broj</b></td> <td><p align="center"><b>Cijena<br> po pozivu</b></td> <td><p align="center"><b>Broj</b></td> <td><p align="center"><b>Cijena<br> po minuti</b></td>   </tr> <tr> <td rowspan="2"><p><b>92</b> - policija<br> <b>93</b> - vatrogasci<br> <b>94</b> - hitna medicinska pomoć<br> <b>985</b> - Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje<br> <b>9155</b> - Nacionalna središnjica za spašavanje na moru</p>   <p><b>977</b> - prijava kvara telefona<br> <b>978</b> - prijava kvara pokretnog telefona<br> <b>979</b> - prijava kvara PTU</p> <p><b>0800 xxxx</b> - besplatni telefon</td> <td rowspan="2"><p align="center">besplatno</td>   <td><p>Usluge s dodatnom vrijednosti<br> <br> <b>060 1xx xxx<br> 060 2xx xxx<br> 060 3xx xxx<br> 060 4xx xxx<br> 060 5xx xxx<br> 060 6xx xxx</b></td> <td><p align="center"><br> <br> 1,13 kn/min<br> 1,37 kn/min<br> 1,70 kn/min<br> 2,27 kn/min<br> 3,40 kn/min<br> 6,82 kn/min</td>   </tr> <tr> <td><p><b>9166</b> - izvještaj o vremenu<br> <b>9120</b> - reklamacija računa i informacije o T-mobile mreži<br> <b>9733</b> - informacije o HTmobitel mreži</td>   <td><p align="center">2,44 kn/min</td> </tr> <tr> <td><p><b>987</b> - HAK-pomoć na cesti<br> <b>9191</b> - Naša djeca</td> <td><p align="center">0,31 kn/poziv</td>   <td><p><b>981</b> - opće informacije<br> <b>9841</b> - sportske informacije</td> <td><p align="center">3,05 kn/min</td> </tr> <tr> <td><p><b>96</b> - predaja brzojava telefonom<br> <b>9122</b> - kontrolor službi 900, 901, 902 i 904<br> <b>9123</b> - kontrolor službi reklamacija<br>   <b>9124</b> - reklamacija tf. računa<br> <b>9831</b> - kontakt-osoba TK središta<br> <b>9832</b> - kontakt-osoba Centra pošta</td> <td><p align="center">0,61 kn/poziv</td> <td><p><b>900</b> - prijava međumjesnih razgovora<br> <b>901</b> - prijava međunarodnih razgovora<br> <b>902</b> - međunarodne informacije<br> <b>904</b>   - prijava za pozivnice</td> <td><p align="center">naplata putem kreditnice</td> </tr> <tr> <td><p><b>061 xxxx</b> - pristup usluzi “Telefonsko glasovanje”</td> <td><p align="center">0,92 kn/poziv</td>   <td><p><b>062 xxx xxx -</b> jedinstveni pristupni broj</td> <td><p align="center">kao nacionalni<br> tel. promet</td> </tr> <tr> <td><p><b>988</b> - obavijest o brojevima telefona<br> <b>9766</b> - predaja brzojava faksimilom<br> <b>9121</b> - kontrolor službi informacija</td>   <td><p align="center">1,22 kn/poziv</td> <td><p>&nbsp;</td> <td><p align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><p><b>95</b> - točno vrijeme</td> <td><p align="center">1,53 kn/poziv</td>   <td><p>&nbsp;</td> <td><p align="center">&nbsp;</td> </tr> </table>

cijene_poziva_za_posebne_brojeve_u_rh.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)