User Tools

Site Tools


cesto_postavljana_pitanja_faq_na_temu_potvrdivanje_pdv_identifikacijskih_brojeva_u_vies-u_04.06.2013

Često postavljana pitanja (FAQ) na temu potvrđivanje PDV identifikacijskih brojeva u VIES-u

1. Što je VIES?

VIES je sustav za elektronički prijenos informacija o valjanosti PDV identifikacijskih brojeva te o isporukama dobara i usluga na zajedničkom tržištu Europske unije.

2. Kako se pohranjuju podaci u VIES-u?

Informacije koje se odnose na registraciju u sustav PDV-a prikupljaju porezne uprave i pohranjuju u svoje nacionalne baze podataka. To se odnosi i na podatke o isporukama na zajedničkom tržištu prijavljenim u zbirnim prijavama.

3. Koliko su ažurni podaci iz VIES-a?

Svaki put kad se uputi zahtjev, šalje se upit o valjanosti državi članici koja je izdala PDV identifikacijski broj. Podaci su ažurni na dnevnoj bazi.

4. Postoji li baza podataka svih osoba koje su u sustavu PDV-a?

Ne postoji europska baza podataka s osobama registriranim za PDV. VIES je povezan sa PDV bazama podataka država članica i potvrđivanje valjanosti brojeva temelji se na informacijama dostupnim u tim bazama podataka.

5. Zašto je važno potvrditi PDV identifikacijski broj?

Jedan od uvjeta da se isporuke u državi isporučitelja izuzimaju od oporezivanja PDV-om je da na računu mora biti iskazan valjani PDV identifikacijski broj poslovnog partnera iz druge države članice. Ukoliko isporučitelj ne može dokazati valjanost PDV identifikacijskog broja svog partnera morat će obračunati PDV.

6. Što trebam učiniti ako me VIES upozori da je PDV identifikacijski broj mojeg poslovnog partnera nevaljan?

Broj može biti nevaljan iz nekoliko razloga. Prvo je potrebno provjeriti s poslovnim partnerom da li vam je dao ispravan broj (ispravan kod države, ispravan broj znamenki). Ukoliko je broj nevaljan i nakon provjere s partnerom, vaš bi se poslovni partner trebao javiti u svoju poreznu upravu.

7. Što moram učiniti ako se moj PDV identifikacijski broj prikaže kao nevaljan? VIES je sustav koji provjerava valjanost PDV identifikacijskog broja izravno u bazama podataka država članica. Ukoliko je vaš broj nevaljan trebali biste se obratiti u svoju nadležnu poreznu upravu.

8. Je li moguće povezati ime i/ili adresu s određenim PDV identifikacijskim brojem?

Moguće je. Ipak, neke države članice ne dopuštaju prikazivanje naziva i adrese poreznih obveznika na Internet stranici Europske komisije. Ako se naziv/adresa na portalu ne prikazuju, to znači da dotična država članica ne dozvoljava prikaz tih podataka. Porezni obveznici imaju pravo obratiti se u tim slučajevima svojoj Poreznoj upravi i zatražiti provjeru o tome da li je PDV identifikacijski broj povezan s određenim nazivom i/ili adresom.

9. Da li je moguće saznati PDV identifikacijski broj stranog partnera ako znamo samo njegov naziv i adresu?

Nije moguće dobiti takvu informaciju. Moguće je samo potvrditi valjanost PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera. PDV identifikacijski broj bi trebali dobiti direktno od vašeg poslovnog partnera.

10. Što učiniti ukoliko nisam u mogućnosti provjeriti valjanost PDV identifikacijskog broja mog partnera?

Ako vjerujete da vaš poslovni partner nije porezni obveznik, ne biste smjeli izuzeti isporuku od oporezivanja PDV-om nego zaračunati PDV.

11. Gdje se i kako može potvrditi PDV identifikacijski broj? Porezni obveznici valjanost PDV identifikacijskog broja provjeravaju putem Internet stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies.

Iznimno, ako se provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja ne može izvršiti preko Internet stranice Europske komisije, uslugu provjere pružit će Porezna uprava, Služba za međunarodnu razmjenu informacija putem telefona ili elektroničke pošte.

12. Koliko često je potrebno potvrđivati PDV identifikacijski broj poslovnog partnera iz Europske unije?

Ne postoji obveza provjere tog broja, ali porezni obveznik mora osigurati da je PDV identifikacijski broj njegovog inozemnog poslovnog partnera valjan. Neki porezni obveznici posluju godinama s istim partnerima u inozemstvu pa ih uopće niti ne provjeravaju, ali u svakom slučaju prije svake prve isporuke inozemnom partneru trebalo bi provjeriti njegov PDV identifikacijski broj.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.teb.hr/propisi-i-informacije/sto-je-novo/2013/cesto-postavljena-pitanja-

cesto_postavljana_pitanja_faq_na_temu_potvrdivanje_pdv_identifikacijskih_brojeva_u_vies-u_04.06.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)