User Tools

Site Tools


bon_2_-_fina

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

BON 2 - FINA

fina-screenshot540.jpg

BON-2

Obrazac BON-2 sadrži sljedeće podatke:

opće podatke o poslovnom subjektu; stanje sredstava na računu; ukupan iznos primitaka u korist računa u prethodnih 30

dana; prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana; iznos odobrenoga okvirnoga kredita; iznos

evidentiranih nepodmirenih obveza; broj dana neprekidne blokade računa i broj dana blokade računa u proteklih 6

mjeseci.

Fina izrađuje BON-2 koji se odnosi na poslovne subjekte čiji se računi vode u sljedećim bankama:

Banka Brod d.d. Veneto banka d.d. Samoborska banka d.d. Slatinska banka d.d. Štedbanka d.d. Volksbank d.d.

BON-2 možete zatražiti u Fininim poslovnim jedinicama, osobno ili putem telefaksa.

Izvor: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=8964

bon_2_-_fina.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)