User Tools

Site Tools


bon_1_-_fina

ACTARIUS Knjigovodstveni

Servis Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

BON 1 - FINA

web_bon.jpg

INFORMACIJE O BONITETU

BON-1 na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku možete dobiti:

putem internetskog servisa WEB-BON (korištenjem FINA e-kartice)

u svim Fininim poslovnim jedinicama, osobno ili putem telefaksa.

Informacija o bonitetu BON-1 sadrži opće podatke o poduzetniku, podatke i pokazatelje o njegovu poslovanju u protekle dvije godine, kretanje broja zaposlenih i njihove prosječne plaće, stanje novčanih sredstava tijekom protekle godine, rang tvrtke u razredu, tj. u odnosnoj djelatnosti, objašnjenja navedenih pokazatelja.

Informaciju BON-1 ažuriramo četiri puta godišnje, i to krajem travnja prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za prethodnu godinu, početkom svibnja, prema podacima iz tromjesečnih statističkih izvještaja poduzetnika za prva tri mjeseca tekuće godine, početkom rujna, prema podacima iz tromjesečnih statističkih izvještaja poduzetnika za prvih šest mjeseci tekuće godine i početkom studenog, prema podacima iz tromjesečnih statističkih izvještaja poduzetnika za prvih devet mjeseci tekuće godine.

Popis tražitelja informacije BON-1

Popis sadrži podatke o tražiteljima koji su u određenom razdoblju zatražili bonitetnu informaciju koja se odnosi na vašu tvrtku (naziv/tvrtku i MB ako se radi o poslovnom subjektu, odnosno ime i prezime ako se radi o građaninu te datum izdavanja informacije BON-1).

Riječ je o sljedećim tražiteljevim podacima: naziv/tvrtka i MB ako se radi o poslovnom subjektu ili ime i prezime ako se radi o građaninu te datum izdavanja informacije BON-1. Popis je dostupan u našim poslovnim jedinicama i putem servisa WEB-BON.

Objašnjenje pokazatelja poslovanja iz informacije o bonitetu BON-1 Sadrže objašnjenja nekih pokazatelja iz izvještaja, a možete ih preuzeti na ovim stranicama ili u Fininim poslovnicama (bez naknade).

Provjera vjerodostojnosti izdane bonitetne informacije

Ovu potvrdu izdajemo u svrhu provjere vjerodostojnosti prije izdanog izvještaja BON-1 i ne može se koristiti u druge svrhe.

Potvrde o razlozima neizdavanja bonitetne informacije

Izdaju se na zahtjev ako iz određenih razloga ne možemo izraditi bonitetnu informaciju (primjerice, za poduzetnike koji su tek počeli poslovati).

Dokumenti

BON -1

Objašnjenja pokazatelja poslovanja iz informacije o bonitetu BON-1

Izvor: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=8965

bon_1_-_fina.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)