User Tools

Site Tools


bespovratna_financijska_potpora_programima_i_projektima_u_cilju_poticanja_razvoja_turizma

Bespovratna financijska potpora programima i projektima u cilju poticanja razvoja turizma

Ministarstvo turizma 11.02.2009. objavilo je niz novih Javnih poziva za dostavu prijedloga za dodjelu bespovratne financijske potpore u cilju poticanja razvoja turizma Republike Hrvatske

Sredstva se dodjeljuju za sljedeće programe i projekte:

  • turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima “Baština u turizmu”
  • razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu “Turizam bez zapreka”
  • poticanje formiranja multisektorskih klastera
  • razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu “Turizam kroz regije”
  • poticanje manifestacija i drugih promotivnih aktivnosti
  • razvoj posebnih oblika turizma na moru “Plava brazda”
  • poticanje unapređenja izrade i plasmana suvenira “Izvorni suvenir”
  • razvoj tematskih turističkih putova u Republici Hrvatskoj “Tematski putovi”
  • poticanje unapređenja kvalitete ugostiteljske industrije
  • razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu “Zelena brazda”

Sredstva su, ovisno o programu, namijenjena pravnim i fizičkim osobama (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG, hrvatski državljani). Natječajna dokumentacija i prijavni obrasci dostupni su na web stranicama Ministarstva turizma. Rok za prijavu je najkasnije do 30.09.2009.godine odnosno - dok se ne potroše ograničena raspoloživa sredstva.

bespovratna_financijska_potpora_programima_i_projektima_u_cilju_poticanja_razvoja_turizma.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)