User Tools

Site Tools


akontacije_poreznih_davanja

Akontacije poreznih davanja

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Činjenica jeste da ste se po osnivanju bilo kojeg poduzetništva dužni promptno javiti poreznoj upravi

Često na Internetu nalazim sljedeću sintagmu: “u prvoj godini poslovanja poduzetnik je oslobođen plaćanja poreza na dohodak ili dobit, te plaćanja članarina”. Iako takve tvrdnje ne dolaze iz pera stručnih osoba, nalazim ih na mjestima na koja novi poduzetnici često virtualno navraćaju i odlaze s mišlju da su dobili točnu informaciju. Što je od toga točno?

Činjenica jeste da ste se po osnivanju bilo kojeg poduzetništva dužni promptno javiti poreznoj upravi. Oni obrtnici koji žele paušalno oporezivanje moraju to učiniti u roku od 8 dana, a osnivači poduzeća mogu to učiniti u roku 30 dana.

Istina je također da će porezne vlasti samo onima koji zatraže paušalno oporezivanje poslati rješenje o obvezi plaćanja doprinosa, te poreza - iznos koji će ovisiti o očekivanom iznosu primitaka koje će sami prijaviti.

Obrtnici koji će voditi poslovne knjige radi utvrđivanja stvarnog dohotka, te poduzeća koja ih isključivo moraju voditi - neće dobiti takva rješenja. Međutim, da li to znači da su oslobođeni obveze plaćanja? Nažalost, nisu.

Naime, poreznici ne ulaze u pretpostavljanje o tome koliki će biti iznos njihove dobiti, nego čekaju da prođe porezna godina i da oni podnesu prijave poreza. Dakle, i za tu prvu godinu porez se plaća po propisanim stopama, ali tek po njezinu isteku. Rok za plaćanje je na dan predaje porezne prijave, a najkasnije to može biti krajem veljače za obrtnike ili krajem travnja za poduzeća.

Što je s članarinama?

Članarina komorama - obrtničkoj i gospodarskoj - novi su poduzetnici doista oslobođeni u prvoj godini.

Neki su obvezni plaćati i članarinu turističkoj zajednici, što ovisi o vrsti njihovih prihoda. Ove članarine nisu oslobođeni. Po istom principu kako plaćaju porez, platit će i tu članarinu kod predaje prijave: unatrag.

Što se događa u kasnijim godinama poslovanja?

Ono što je mnogima trn u oku, i što je vrlo često potpuno neusklađeno sa stvarnim tekućim prilikama: ukupan iznos dobiti ostvarene u godini za koju se podnosi prijava, potrebno je podijeliti s brojem mjeseci poslovanja, te se na taj iznos izračuna mjesečna akontacija poreza na dobit, ali i članarina turističkoj zajednici. Štoviše, porezna uprava taj pretpostavljeni i na bivšim uvjetima zasnovan izračun tretira kao dospio porezni dug, ako ga ne uplatite do kraja svakog mjeseca. K tomu, njega se redovno i ovršava - ako prijeđe neki iznos za koji u struci nismo pronašli pravilo!

Mnogi pružatelji intelektualnih, programerskih, dizajnerskih i sličnih usluga posluju dio godine kroz obrt paušalno oporezovan, a kad se približe limitu od 300 tisuća kuna isporuke presele u svoja poduzeća.

Tako su lani otvorili poduzeća većinom u zadnjem kvartalu. Kako su u tim strukama obično visoki iznosi dobiti, primjenom gore navedene formule vlasnici novoosnovanih poduzeća ovih dana dobivaju vijesti o visokim iznosima akontacija koje će morati plaćati od mjeseca koji slijedi predaji porezne prijave, sve do predaje prijave za tekuću godinu - u kojoj će se, naravno, izračunati razlika za platiti ili vratiti poreznom obvezniku.

Oni mogu zatražiti od svog knjigovođe da im napravi izračun poslovnog rezultata za prvih nekoliko mjeseci, te poslati dokumentirani zahtjev poreznicima da akontacije svedu na iznos koji je primjeren stvarnom poslovanju u ovoj godini. Međutim, dok on ne bude riješen, akontacije će biti zaduživane po prvotnom izračunu.

S obzirom da je postupanje po takvom zahtjevu diskreciono pravo poreznika (čitaj: nisu ga dužni uvažiti).

Izvor: https://burza.com.hr/portal/akontacije-poreznih-davanja/12271

akontacije_poreznih_davanja.txt · Last modified: 2018/05/24 06:23 by gasparovic