User Tools

Site Tools


20.1.2010._placanje_doprinosa_za_financiranje_hgk_u_2010

Plaćanje doprinosa za financiranje HGK u 2010

Članarina se plaća ovisno o kategoriji poduzetnika: - I. kategorija poduzetnika u visini 55,00 kn - II. kategorija poduzetnika u visini 1.500,00 kn - III. kategorija poduzetnika u visini 5.500,00 kn. Kod utvrđivanja kategorije poduzetnika uzima se veličina društva izračunana na osnovi podataka iz Godišnjeg financijskog izvješća za 2008. Kriteriji za utvrđivanje kategorije poduzetnika ostali su jednaki kao i u prošloj godini.

Članice Komore osnovane i upisane u sudski registar u 2009. i 2010. plaćaju članarinu u svoti 55,00 kn mjesečno.

Uplatni račun za plaćanje članarine je: 1001005-1700052620.

U pozivu na broj ako se kod plaćanja koristi OIB upisuje se:

     002 I. kategorija   

67 OIB 003 II. kategorija -mjesec i godina (4 znamenke)

004 III. kategorija

Ako se koristi MB tada su pozivi na broj isti kao i u 2009.

Doprinos se u 2010. plaća u visini 1/12 godišnje svote koja se dobije primjenom 0,0056% od ostvarenih prihoda prema Godišnjem financijskom izvješću za 2008 godinu. Uplatni račun za doprinos HGK je: 1001005-1700052783

U pozivu na broj ako se kod plaćanja koristi OIB upisuje se:

 67 OIB-001- mjesec i godina (4 znamenke)  

Ako se kod uplata koristi MB tada su pozivi na broj jednaki kao i u 2009.

T.C. http://www.rrif.hr/Placanje_doprinosa_za_financiranje_HGK_u_2010_-409-vijest.html

20.1.2010._placanje_doprinosa_za_financiranje_hgk_u_2010.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)